Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Geldt wettelijke grafrusttermijn na bijzetting urn?


24 juli 2019

Vraag nummer: 58269

Geachte heer/mevrouw,

Geldt de wettelijke grafrusttermijn na bijzetting van een urn?
Een graf "onbepaalde tijd" is voor het eerst uitgegeven in 1937. Er zijn sindsdien twee personen in begraven (1937 & 1977) en 1 asbus (overleden in 2012) is bijgezet in 2013.

-Welke status hoort op dit moment bij dit graf? "in gebruik" of "grafrust verstreken"?
-Moet in deze situatie rekening gehouden worden met de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar. En vanaf wanneer gaat deze in? Vanaf de overlijdensdatum (2012) of vanaf de bijzettingsdatum(2013)?

Mocht u meer informatie nodig hebben, dan lees ik dit graag.

Alvast hartelijk dank voor uw bericht.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Er bestaat geen wettelijke termijn van grafrust van een asbus, vergelijkbaar met de termijn waarbinnen een overledene in een graf niet mag worden geruimd. Weliswaar mag een asbus pas na 10 jaar worden geruimd (artikel 66 Wet op de lijkbezorging), maar dat staat los van de plek en de wijze waarop de asbus bewaard wordt. Men kan de bestemming van een asbus op elk moment wijzigen, dus een asbus die in een graf of in een nis is geplaatst, al 2 dagen of 2 maanden of 2 jaar of 200 jaar uitnemen en de as thuis bewaren of verstrooien of verdelen.
Zie de uitleg in het Handboek Wet op de lijkbezorging, Kon. Vermande 1993, of het boek 'Begraving', uitg SDU 2006.

U stelt enkele concrete vragen. Een goed idee, want concrete voorbeelden verhelderen gewoonlijk de situatie.

- Van de door u beschreven graf is de wettelijke grafrust versteken in 1987. Maar men betrekt grafrust niet op een graf, maar op de lichamen die er begraven zijn. Van het in 1977 begraven lichaam is de grafrust verstreken in 1987. De bijzetting van een asbus in 2013 betekent niets voor de grafrust van twee eerder daar begraven personen. De asbus mag ook direct worden verwijderd, als de rechthebbende dat wenst.

- Voor de asbus hoeft dus geen rekening te worden gehouden met een grafrusttermijn van 10 jaar, voor wat betreft de mogelijkheid om de asbus uit het graf te nemen. Maar de 10 jaar heeft wel betekenis voor het kunnen ruimen van de asbus.
Als de rechthebbende per heden afstand zou doen van het graf, zou u als houder van de begraafplaats de asbus niet direct mogen ruimen. Dan moet u wachten tot 2022. Maar er is nog een verschil tussen het graf ruimen en de asbus ruimen. U zou het graf wel per direct mogen ruimen in die zin dat ook de asbus daaruit verwijderd wordt. Maar dan moet u de asbus op een andere plek op de begraafplaats bewaren tot het 2022 is; pas dan mag de as verstrooid worden. En dan bedoel ik verstrooiing als ruiming.

Als iemand afstand doet van het graf, moet u direct vragen of hij of zij een andere bestemming wil geven aan de as, bijvoorbeeld verstrooien. Als de rechthebbende daar mee instemt, mag de as wel direct verstrooid worden. Want verstrooien door een bestemmingswijziging mag we meteen; ruiming van de asbus niet (ook al gaat het in beide situaties om de gelijke handeling en het gelijke effect: verstrooiing. Maar wettelijk gezien zijn het heel andere situaties.)

Zie vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Bijzetten en verwijderen asbus'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Themamiddag Financiën van de gemeentelijke begraafplaats

De financiële kant van de lijkbezorging roept voor de houders van begraafplaatsen in toenemende mate vragen op. Van den Bosch & Partners organiseert daarom samen met mr. Willem van der Putten op 31 oktober 2019 een speciale themamiddag rondom de financiën van de gemeentelijke begraafplaats. De organisatie is in handen van de Academie Lokale Belastingen.

Vanuit de fiscale kant zal mr. Edwin Borghols, vennoot bij Van den Bosch & Partners, de belangrijke fiscale aspecten van de begraafplaats behandelen. Willem van der Putten zal vanuit zijn grote ervaring andere financiële aspecten voor zijn rekening nemen. Daarbij komen aan de orde vragen als:
• Hoe hoog mogen de lijkbezorgingsrechten worden vastgesteld?
• Moet er onderscheid worden gemaakt tussen grafrechten en onderhoudsrechten?
• Kunnen er verschillende soorten onderhoudsrechten worden vastgesteld?
• Kan er verschil in onderhoudsrechten worden gemaakt tussen algemene en particuliere graven?
• Kunnen er nieuwe rechten worden opgelegd aan bestaande graven met oude contracten?
• Maakt het verschil of graven liggen op een begraafplaats die oorspronkelijk een kerkelijke begraafplaats was?
• Kan er onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen grafmonumenten of graven op verschillende grafvakken?
• Voor welke diensten kunnen er rechten worden geheven? Kan men bijvoorbeeld rechten heffen voor een opgraving, als de uitvoering bij een extern bedrijf ligt, dat een eigen rekening indient?
• Kunnen er afkoopsommen voor het recht op een graf of voor 20 jaar onderhoud geheel in de exploitatie worden opgenomen?
• Kunnen er verschillende rechten worden geheven voor graven met twee of meer overblijfselen?
• Hoe kan grafonderhoud op de langere termijn het beste worden bekostigd?
• Kunnen de kosten van graven die eeuwigdurend zijn afgekocht nog worden meegenomen in de exploitatie?

Het definitieve programma volgt eind augustus op https://www.lokbel.nl/cursus/themamiddag-financien-van-de-begraafplaats.
Reserveer deze dag alvast in uw agenda of meld u nu al aan!


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE