Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Duur recht nis in urnmuur


22 april 2004

Vraag nummer: 3081  (oude nummer: 4250)

Geachte heer,
Volgens mededeling pastoor is momenteel de minimale duur voor het gebruik van een urnnis in een muur 20 jaar. Dus ook betaling nu voor 20 jaar. Voorheen zou dit 10 jaar zijn geweest. Is dit algemeen of kan dit plaatselijk worden bepaald.

Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Voor een nis in een muur geldt net als voor een gewoon graf, dat er zogenaamde ‘uitsluitende grafrechten’ op gevestigd kunnen worden. Er kunnen ook geen uitsluitende rechten op gevestigd worden. Bij uitsluitende grafrechten is er de wettelijke verplichting om die voor minstens 20 jaar aan te gaan. En dat geldt dus ook voor zulke rechten op een nis in een urnenmuur.
Als op een nis geen uitsluitende rechten gelden, dan kan de nis voor elke gewenste termijn worden verhuurd, bijvoorbeeld ook 5 of 10 jaar.

20 jaar wordt ook vaak aangehouden, omdat een asbus in beginsel 20 jaar bewaard moet worden. Als een asbus wordt geplaatst in een nis voor 10 jaar en de huur van die nis wordt niet verlengd, dat moet de houder van de begraafplaats de asbus eerst nog 10 jaar extra bewaren (bijvoorbeeld in een schuurtje of in een ongebruikt keldergraf) alvorens de as verstrooid mag worden.

Plaatselijk mag niet worden bepaald op een nis met een uitsluitend grafrecht 20 jaar of korter mag worden uitgegeven. 20 jaar is het minimum; dat is wettelijk voorschrift en geldt dus landelijk. Wel mag plaatselijk worden bepaald of men op nissen uitsluitende grafrechten vestigt of niet. Als men geen nissen voor 20 jaar wil vastleggen, kan men besluiten om er geen uitsluitende grafrechten op te vestigen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE