Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Diepte asbus (zelf begraven?)


28 maart 2011

Vraag nummer: 24612  (oude nummer: 16595)

Geachte heer,

Mijn vader ligt begraven in een particulier graf. Mijn moeder is pas overleden en vervolgens gecremeerd. Wij willen de asbus begraven in het graf van mijn vader. Zijn er bepalingen, die aangeven hoe diep de asbus onder de grlond moet worden begraven? Graag uw antwoord.
Met vriendeklijke groet,
S. Zuidwijk.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Er zijn geen wettelijke eisen aangaande de diepte van begraven van een asbus.

Maar begrijp ik het goed dat u de asbus zelf wilt begraven?
Dan attendeer ik u er op dat alleen de houder van de begraafplaats bevoegd is om een asbus te begraven of te laten begraven. Zelf als nabestaande - onbevoegd - in een graf graven is grafschennis en strafbaar. Tenzij dit geschiedt onder toezicht van de beheerder van de begraafplaats.

De houder van de begraafplaats heeft de wettelijke plicht om in een voorgeschreven openbaar register te administreren wiens asbus waar op de begraafplaats begraven wordt. Hij moet dus ook controleren wiens asbus het is, aan de hand van de gegevens op de bus. Hij moet er zelf bij zijn of het overlaten aan een uitvaartondernemer die vanuit zijn professionaliteit waarborgt dat de gegevens en feiten kloppen.
Men mag het niet zomaar aan een familie overlaten om op eigen houtje asbussen te begraven of op te graven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE