Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Contractduur urnengraven


24 september 2004

Vraag nummer: 3330  (oude nummer: 4697)

Ik ben werkzaam voor de Stichting Begraafplaatsen Oosterhout.

Op onze begraafplaats geven wij urnengraven (geschikt voor twee asbussen) uit voor de duur van 20 jaar (met de mogelijkheid daarna te verlengen). In het verleden werden urnengraven uitgegeven voor 10 jaar. Indien wij een asbus bijzetten in een urnengraf verlengen wij de grafrechten tot 20 jaar omdat wij volgens de WLB de eerste 20 jaar niets mogen ondernemen zonder toestemming van de nabestaanden.

Mijn vraag is nu, mogen wij, juridisch gezien handelen zoals wij dat op dit moment doen?

Met vriendelijke groet,
Annie Verlaan

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik weet het niet, want ik weet niet onder wat voor voorwaarden u die urnengraven uitgeeft.
Urnengraven kan een begraafplaatshouder net als een 'gewoon' graf uitgeven op 2 manieren. Er kan een uitsluitend grafrecht op worden gevestigd: dan zijn het nbet als 'eigen graven' 'eigen urnengraven'. Aan het uitsluitend grafrecht (artikel 28 Wet op de lijkbezorging) zit vast dat de minimumtermijn 20 jaar is.
Het urnengraf kan ook worden uitgegeven als 'algemene grafruimte' in beheer bij de houder van de begraafplaats. Er wordt dan geen uitsluitend grafrecht op gevestigd. Men is dan vrij in de termijn van uitgifte. Dat kan per 1 jaar, 5 jaar, 10 jaar, 20, 52 of 87 jaar.
Ik weet niet of uw werkwijze juist is, als ik niet weet of u er 'uitsluitende grafrechten' op hebt gevestigd.

Inderdaad is het geen slecht idee om urnengraven voor 20 jaar uit te geven, omdat u bij kortere termijnen de asbussen toch niet mag ruimen. Maar..... voor nieuwe contracten kan dat anders, als u al tevoren in uw reglement opneemt dat het plaatsen in een asbus of urn in een (urnen)graf met een kortere (rest)termijn impliceert dat men opdracht geeft voor het verstrooien van de inhoud van de asbus als de huur van het (urnen)graf niet wordt verlengd. Ik heb dit in meer antwoorden op vragen van elke jaren geleden al genoemd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


Ook bij een urnengrafje speelt de vraag: van wie is de grafsteen?

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE