Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bijzetting urn in bestaand graf


5 februari 2010

Vraag nummer: 7272  (oude nummer: 14989)

LS,

Is het wettelijk toegestaan dat er een urn met as (van dochter ) wordt bijgezet in een bestaand graf van de moeder.

Bestaand graf is 2,5 jaar oud.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Zeker is het wettelijk toegestaan dat een asbus met as van een dochter wordt bijgezet in het graf van haar moeder.
Zelfs de asbus van een wildvreemde kan worden bijgezet in een bestaand graf, mits de rechthebbende op dat graf dat wenst.

Door de bijzetting van een asbus wordt de kist of worden de kisten die zich al in het graf bevinden, niet beroerd. Asbussen worden veel ondieper begraven dan kisten.

Overigens kan iedere begraafplaatseigenaar in een beheersverordening of beheersreglement zelf regels stellen of hij wel of geen asbussen in een graf toestaat en zo ja, hoeveel. Aan deze regels is de rechthebbende dan gebonden. Althans, als ze bestaan op het moment dat het graf wordt uitgegeven. Een de begraafplaatshouder ook.
Als een graf wordt uitgegeven met het recht om bijvoorbeeld naast een of meer kisten twee asbussen bij te plaatsen, kan de begraafplaatshouder niet later beslissen dat in het toch toch maar een asbus mag worden bijgeplaatst. Het recht op 2 asbussen blijft dan bestaan zolang het grafrecht loopt. Alleen bij een verlenging kunnen nieuwe voorwaarden worden gesteld.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE