Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bijzetting asbus in grafkelder


18 november 2002

Vraag nummer: 1578  (oude nummer: 1943)

Fri Sep 14 14:48:04 2001

Zoals U weet is mijn moeder 2 Maart 1998 overleden en 6 Maart opvolgend gecremeerd in Usselo. Ik had graag gewild dat mijn moeder zou worden bijgezet in de grafkelder van haar ouders. Dit werd door het Gemeentebestuur van Oldenzaal geweigerd met als reden; het was een graf voor 2 bijzettinggen voor onbepaalde tijd. Zoals veel in Tjechie te zien is, wilde ik dan op het graf een open monumentje plaatsen waar de urn kon worden ingeplaatst. Dit werd ook verboden. Op 26 Juni - de verjaardag van Pa - heb ik moeder toen maar uitgestrooid op het zelfde terrein waar Pa 13 jaar terug was uitgestrooid. Heeft de gemeente Oldenzaal ongelijk gehad. En ik hoorde nu ook dat vanaf januari 2001 bijplaatsing in of op een grafkelder wel is toegestaan. Gaarne Uw antwoord en tot een volgende vraag;
Albert Bolink = Hengelo

Antwoord:

Geachte heer Bolink,
Had u mij deze vraag nu maar eerder voorgelegd!
Ik ben in het archief gedoken en vond de actuele beheersverordening van Oldenzaal, vastgesteld begin 2000 en op 1 maart 2000 in werking getreden. Daar staat in dat in een eigen graf, een grafkelder daaronder begrepen, asbussen met of zonder urnen kunnen worden bijgezet. Voorheen gold de verordening uit 1984, laatst gewijzigd in 1994 en ook daar staat dat asbussen mogen worden bijgezet.Er staat dat 2 overledenen in een eigen graf mogen worden bijgezet. Maar er staat niet hoeveel asbussen er mogen worden bijgezet. Waarschijnlijk heeft de gemeente geredeneerd dat het gaat om de rustplaats van overledenen en dat dat 2 per graf mag zijn. Je mag een asbus plaatsen, maar dan een stoffelijk overschot minder, zo zal men gedacht hebben.
Maar zo mag je niet rekenen. Zo hoef je in ieder geval niet rekenen. Een kist met een overledene moet op een bepaalde diepte worden begraven. Het lichaam moet ontbinden, maar niet te snel en niet te langzaam. Boven een kist moet een ruimte van minstens 65 cm zitten. In die laag aarde van 65 cm mag best een asbus worden bijgezet. Er kunnen er wel 5 bij, of 10, want zo groot zijn die dingen niet. Als je in een verordening toestaat dat asbussen mogen worden bijgezet, maar je limiteert geen aantal en je geeft alleen aan dat in een graf lijken mogen worden bijgezet, dan kan een ongelimiteerd aantal asbussen worden bijgezet. Want een asbus is geen lijk en er staat dat er asbussen in het graf mogen. Simpel.
Nu is er 1 aspect dat niet zo simpel is. U schrijft dat het gaat om een grafkelder. Dat betekent dat als je het graf opent, er geen laag aarde is, maar dat je dus direct op de bovenste kist kijkt. Ik kan me voorstellen dat men feitelijk er wat moeite mee heeft in zo'n kelder een asbus bij te zetten. In een zandgraf kom je niet bij de kist - of wat er van over is - als je bijvoorbeeld 50 cm diep graaft. Maar in een kelder wel.
Ik zie evenwel geen reden om het plaatsen van een urn op het graf te weigeren. Bij de behandeling van de wet in de Tweede Kamer is uitdrukkelijk gezegd dat als een gemeente of andere eigenaar van een begraafplaats niet uitdrukkelijk regelt dat plaatsing van een asbus op een graf niet is toegestaan, het wel is toegestaan. Oldenzaal heeft niet uitdrukkelijk geregeld dat het verboden was. Dus was het toegestaan. De redenering "Het is niet verboden, dus het mag" gaat lang niet in alle gevallen op, maar toevallig voor asbussen op een graf, gelet op wat daarover in het parlement is gezegd, wel.
Helaas. Voor uw gemoedsrust had ik liever dat ik u kon zeggen dat het toch niet had gekund. Nu gaat er natuurlijk iets knagen bij u. Maar anders knaagt er iets bij mij dat ik geen juist antwoord zou hebben gegeven.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE