Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bijzetten van urnen in graf (naast monument?)


21 april 2011

Vraag nummer: 24645  (oude nummer: 16646)

Onlangs hebben wij met een begraafplkaats de afspraak gemaakt de twee urnen van onze overleden ouders bij te laten zetten in het familiegraf. Aangekomen op de begraafplaats werd ons verteld dat de urnen buiten het graf, in een gegraven kuil ernaast, zouden worden bijgezet. Is dit usance? Van te voren heeft men mij hier nooit iets over verteld en wij gingen er (natuurlijk) van uit dat de twee urnen zouden worden bijgezet (letterlijk) in het graf. Men vertelde dat wij daarvoor dan een steenhouwer hadden moeten inschakelen. Een tweede vraag zou kunnen zijn waar wij de kosten voor de plaatsing dan voor hebben betaald.
Graag uw antwoord.
Met vriendelijke groet, Peter Meijer

Antwoord:

Geachte heer,

Als een graf is afgedekt met een platte steen, is het gebruikelijk dat men urnen in de graf van opzij plaatst. Men graaft dan een kuil(tje) naast de steen en van daar uit een beetje onder de steen, zodat men de asbus onder de rand van de steen kan plaatsen zonder dat men de steen moet afnemen.

Men kan natuurlijk ook de steen helemaal afnemen en dan de asbus(sen) in het midden van het graf plaatsen. Maar daar kunnen (soms erg) hoge kosten mee gemoeid zijn, zeker als er een steenhouwer moet komen om de steen af te nemen en goed te herplaatsen, verbroken verbindigen aan te helen e.d. U moet denken aan bedragen van EUR 500,- tot ruim 1.000,-. Bovendien heeft men risico van beschadiging van de steen. Als een steen goed ligt, kun je er het beste gewoon maar van af blijven.

Ik vermoed dat is gehandeld zoals ik net beschreef.

Maar een graf heeft vaak een grotere maat dan alleen het formaat van de grafsteen. De maten van het graf staan vaak in de beheersverordening of het beheersreglement dan wel een uitvoeringsregeling. Het gaat er om dat een asbus in het graf ligt; er is geen verplichting om die onder een grafmonument te plaatsen, al is dat gevoelsmatig wel veiliger of juister.

Ik weet niet wat voor kosten u betaald hebt, maar vaak betreffen het niet de kosten van het plaatsen alleen, maar ook van het geplaatst mogen houden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


Van wie is de grafsteen?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE