Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bijzetten urn (beheerder weet niets van verwijderen grafsteen); politie weigert aangifte


28 april 2014

Vraag nummer: 38181

Geachte Mr. van der Putten,

Bedankt voor uw snelle reactie.

Ik was vandaag bij de politie om aangifte tegen mijn zus te doen i.v.m. het
illegaal plaatsen van de urn met de resten van mijn vader.
Zij gaven aan, dat er geen strafbaar feit gepleegd is en dat daarom geen
aangifte wordt opgenomen. Dit druist natuurlijk tegen alle beweringen in,
dat het illegaal plaatsen van een urn strafbaar is.
Ik heb genoeg bewijsmateriaal om aan te kunnen tonen, dat er een misdrijf is
gepleegd, maar deze is niet strafbaar. Vreemd.

Ook de Wet op de lijkbezorging was voor hun een reden om een aangifte op te
nemen.

Wat kan ik nu nog doen?

Met vriendelijke groet.

Jxx

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

U had uw vraag beter wat preciezer kunnen stellen. Want als het gaat om een illegale bijzetting in het graf van een ander, speelt nog meer.

Als het gaat om een gemeentelijke begraafplaats, geldt een gemeentelijke verordening op het beheer van de begraafplaats. Dan is waarschijnlijk in strijd met die verordening gehandeld. Dat kan in die verordening strafbaar zijn gesteld.
Bij een kerkelijke begraafplaats speelt dit niet.

De houder van de begraafplaats moet (kunnen) registreren wiens asbus wanneer en waar in een graf is bijgezet. Dat volgt uit de Wet op de lijkbezorging en uit het Besluit op de lijkbezorging.
Het illegaal plaatsen van een asbus is in strijd met artikel 62 en artikel 65 van de Wet op de lijkbezorging. Artikel 62 lid 3 eist instemming van de rechthebbende op het graf (ik neem aan dat dat niet uw zuster is, want waarom zou zij de asbus anders illegaal plaatsen?) en artikel 65 het voeren (en natuurlijk gebruiken) van een register. Het illegaal plaatsen is natuurlijk in strijd met de registratieplicht. Het bijzetten van een asbus in strijd met of anders dan met inachtneming van hetgeen is bepaald bij of krachtens de artikelen 62 en 65 is volgens artikel 81 (onderdeel 6) van de Wet op de lijkbezorging strafbaar.
Dat ook sprake is van grafschennis (strafbaar volgens artikel 149 van het Wetboek van strafrecht) had ik al eerder geconstateerd.

Dat de politie geen aangifte wil opnemen is onterecht. Ik hoor helaas wel vaker dat er bij de politie erg veel onwil is om aangiftes op te nemen op terreinen waar men geen verstand van heeft of die men niet belangrijk vindt. Maar dat hoeft u natuurlijk niet te accepteren.
Als de politie weigert om uw aangifte op te nemen, kunt u dat schriftelijk melden bij de korps-chef van het politiebureau of bij de officier van justitie waar het desbetreffende politiebureau onder valt. De officier kan de aangifte zelf opnemen of de officier kan het politiebureau opdragen om de aangifte op te nemen.
Mochten ook de korpschef en/of de officier van justitie de aangifte niet willen opnemen, dan kunt u per brief klagen bij het gerechtshof waar de korpschef of officier van justitie onder valt. Ook kunt u een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman. Via het Gerechtshof kan opgelegd worden dat de aangifte alsnog in behandeling moet worden genomen.

Overigens kan ook de houder van de begraafplaats aangifte doen. En de rechthebbende op het graf.

De rechthebbende op het graf kan de asbus natuurlijk laten verwijderen. De kosten mogen verhaald worden op de persoon die de asbus zonder diens toestemming heeft geplaatst.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld als men zelf een plaats voor het verstrooien van as wil kiezen:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE