Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bijzetten asurn stiefvader in crematiegraf moeder verhinderen?


7 mei 2012

Vraag nummer: 28229

Hallo,
Mijn vader/stiefvader, (ik ben door hem aangenomen op 12 jarige leeftijd)is onlangs overleden, ik had de laatste 3 jaar geen contact met hem, mijn andere drie zussen wel. Wat betreft de erfenis, daar heb ik geen aanspraak opgemaakt. Er is geen opdrachtgever aangewezen door mijn vader wat er moest gebeuren na zijn dood. Nu beweert mijn jongere zus, dat zij dat is volgens mijn vader, dit staat nergens op schrift. De verdeling van de inboedel e.d. is ook niet eerlijk verlopen volgens een andere zus. Nu is mijn moeder (biologische) 7 jaar geleden begraven in een asurn graf, hoe zit het met bijzetting in het grafje als ik daar tegenin ga?
groet Mary Ossewaarde

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U haalt denk ik een paar dingen door elkaar: de opdrachtgever, de executeur en de rechthebbende. Dat kan tot spraakverwarring en misverstanden leiden.
Er is een opdrachtgever van de crematie van uw (stief)vader. De opdrachtgever is de persoon die de bestemming van de as van uw stiefvader kan regelen.
Iets anders is dat er een rechthebbende is. De rechthebbende is de persoon die zeggenschap heeft over het graf waar de urn van uw moeder in is bijgezet. De rechthebbende op het graf en de opdrachtgever hebben op zich niets met elkaar te maken. De opdrachtgever wil de asbus van uw stiefvader in het graf plaatsen, maar kan dat alleen met toestemming van de rechthebbende.

Nog iets anders is weer dat er een executeur van de nalatenschap kan zijn. Dat is gewoon de persoon die de huur van uw vader opzegt, zijn liggende rekeningen nog betaalt en zijn spullen, de boedel, verkoopt of verdeelt. Over dat laatste moeten de erfgenamen het eens zijn, wil de executeur dat mogen doen. Zo'n executeur kan door de overledene benoemd zijn in zijn testament, maar het kan ook gewoon zo zijn dat de erfgenamen samen besluiten dat 1 van hen het doet. Of dat 2 het samen doen, net wat zij afspreken.
Een executeur heeft niets te zeggen over het urnengraf, tenzij hij of zij er voor zorgt om rechthebbende te worden.

Waar het u nu om gaat is het urnengraf van uw moeder. U wilt eigenlijk niet dat de asbus van uw stiefvader daar in wordt bijgezet.

Wettelijk is het zo geregeld, dat de persoon op wiens naam het urnengraf van uw moeder staat, beslist of er nog een asbus mag worden bijgezet of niet. Zo'n graf staat altijd op naam van 1 persoon. Die persoon heet de rechthebbende.
Zeer waarschijnlijk is uw (stief)vader de persoon geweest op wiens naam het graf stond. De persoon die het graf na de dood van uw stiefvader op zijn of haar naam laat overschrijven, is dan degene die beslist of de urn van uw stiefvader daar in kan of niet. Als het graf nog niet op naam van een ander is overgeschreven - waar een behoorlijke kans op bestaat omdat mensen dit vaak vergeten of niet weten - dan kunt u snel het urnengraf op uw naam laten overschrijven. U kunt dat doen door met een overlijdensakte of een rouwbrief aan te tonen dat uw stiefvader overleden is en daarmee naar de administratie van de begraafplaats te gaan.
Dan wordt u rechthebbende en kunt u verhinderen dat de asbus van uw stiefvader bijgezet kan worden.
Dat wilde u weten.

Maar er is nog een ander aspect. Bij het regelen van de uitvaart van een overledene dient men zich te houden aan de wens van de overledene. In dit geval is het de wens van uw stiefvader dat zijn asbus bij uw moeder wordt bijgezet. Nu kan ik mij voorstellen dat u zich niet geroepen voelt om de wens van uw stiefvader uit te laten voeren.

Een andere invalshoek is: wat zou de wens van uw moeder geweest zijn? Misschien is dat een vraag die voor u wel van belang is. Had uw moeder een goede relatie met uw stiefvader? Zou zij gewild hebben dat zijn asbus bij de hare gezet zou worden? U kent het antwoord waarschijnlijk wel. Betrek dat antwoord bij uw eventuele actie, is mijn advies.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Kan de houder van de begraafplaats andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE