Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bijzetoptie urn (op gesloten begraafplaats)


3 december 2009

Vraag nummer: 7103  (oude nummer: 14485)

in 1970 is de begraafplaats van parochie overgegaan naar de gemeente.
Bij die overgang is afgesproken, dat begravingen "soepel" zouden worden beoordeeld, als het om bijzettingen ging. Dat is geschied, soms buiten de 30 jaar termijn om.
In dit geval gaat het om een oud familiegraf.
De familie wenst de urn bij te zetten in het familiegraf.
Technisch gezien is er geen probleem.
De gemeente ( her indeelgemeente) stelt zich op het standpunt, dat bijzetten niet mogelijk is op de inmiddels gesloten begraafplaats.
Is dit formeel juist.
Kan de burgemeester toch nog op grond van de toenmalige afspraak "soepel"oordelen over deze bijzetting, of heeft hij echt geen mogelijkheid deze wens tot bijzetting in het familiegraf te honoreren?
Ik hoor gaarne uw mening.
groet,
XX

Antwoord:

Geachte heer,

Op een gesloten begraafplaats kan en mag men geen begravingen doen. Dat is het kenmerk en de aard van sluiting van een begraafplaats: dat men er niet meer mag begraven.
Mits er uiteraard op de juiste wijze sluiting plaats heeft gevonden. Naar mijn ervaring is dat lang niet altijd overal het geval.

Echter, de bijzetting van een asbus is geen begraving in de zin van de wet. 'Op een gesloten begraafplaats worden geen lijken begraven' zegt lid 1 van artikel 46 van de Wet op de lijkbezorging.
http://www.uitvaart.nl/page_303.html
Op een gesloten begraafplaats mogen wel altijd asbussen worden bijgezet!

Of in uw geval een asbus in het familiegraf mag worden bijgezet, hangt af van de vraag of er nog grafrechten (huur) op het graf rust. In een graf waarvan de looptijd verlopen is, kan men ook geen asbus bijzetten. Naar een woning waarvan de in het verleden afgesproken huurtermijn afgelopen is, kan men ook niet meer verhuizen.
Voorts hangt het af van de vraag of in zo'n graf in het verleden ook asbussen mochten worden bijgezet of niet. Op sommige begraafplaatsen was dat niet toegestaan. Bij andere wel.
Er zijn begraafplaatsen waar men, als men een graf voor 2 personen uitgaf, dat deed voor 2 overledenen; waarbij het niet uitmaakte of het om 2 kisten, of 2 asbussen of 1 asbus samen met 1 kist ging. Er zijn ook begraafplaaten waar men in een 2-persoons graf 2 kisten mocht plaatsen, maar daarnaast ook nog 1 of meer asbussen. Maar er zijn ook begraafplaatsen waar de bijzetting van urnen helemaal verboden was.
De vraag is dus wat voor regeling deze begraafplaats heeft of had, wat asbussen betrof.

Het argument van de gemeente dat bijzetting van een asbus niet mogelijk is omdat de begraafplaats gesloten is, in echter in elk geval onjuist. Want sluiting heeft geen enkele betekenis als het om asbussen gaat; dat heeft alleen betekenis voor lijken in een kist.
Het is dus de vraag of er meer argumenten zijn. Zo niet, is het besluit van de gemeente niet houdbaar.

U moet een schriftelijke afwijzing vragen/krijgen van een verzoek om de asbus bij te plaatsen. Tegen zo'n schriftelijke afwijzing kunt u binnen 6 weken bezwaar aantekenen. De zaak wordt dan voorgelegd aan de gemeentelijke adviescommissie voor bezwaarschriften. Die gaat beoordelen of het besluit juridisch correct was of niet.
Als u een bezwaarschrift schrijft moet u aangeven dat de Wet op de lijkbezorging het bijplaatsen van een asbus op een gesloten begraafplaats niet verbiedt; alleen het begraven van lijken. U kunt daarbij verwijzen naar mijn boek Begraving, (uitg. SDU, 2007) en naar diverse vergelijke vragen en antwoorden in deze adviesrubriek.
U kunt ook schrijven dat het verstandig zou zijn als de gemeente gewoon eens een telefoontje pleegt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen of het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dan zal men snel horen dat men zich vergist.

Met een afspraak dat begravingen 'soepel' zouden worden behandeld, kan men juridisch weinig. Dat is niks. Maar dat is hier ook niet relevant. De bijzetting van een asbus is geen begraving.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE