Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bewaartermijn asbussen graf 75, 15 en 10 jaar


25 augustus 2009

Vraag nummer: 6811  (oude nummer: 13641)

Geachte heer Van der Putten,

Wij hebben van een familie een verzoek gekregen tot het regelen van een bijzetting van een asbus in een urngraf in een gemeente in ons werkgebied. In het tarievenoverzicht van die gemeente bestaat de mogelijkheid voor het verkrijgen van uitsluitend recht op zowel een graf als een urngraf voor periodes van a. 75 jaar b. 15 jaar en c. 10 jaar.
Is mogelijkheid b. en c. niet strijdig met de wlb art. 66 inzake de bewaartermijn van asbussen? Kortom biedt de gemeente drie opties waarvan slechts eentje mogelijk is?

Antwoord:

Geachte heer,

De korte termijnen van huur van een (urnen)graf zijn niet in strijd met de wet. Als het om een algemeen graf gaat, tenminste.
De wettelijke termijn van het bewaren van een asbus is 20 jaar (zoals u wel weet, maar ik noem het even voor andere lezers). Maar men kan een ruimte in een urnennis, mits die niet wordt verleend als uitsluitend grafrecht, ook voor kortere termijnen uitgeven. De begraafplaatshouder heeft dan alleen het probleem dat als de gebruiksrechten niet verlengd worden, hij de asbus nog niet mag ruimen en (elders) moet bewaren.

Iets anders is het, als het gaat om grafruimten waar een uitsluitend recht op wordt gevestigd, zoals u schrijft. Zulke rechten moeten bij uitgifte voor minstens 20 jaar worden verleend. Als ik uw vraag goed lees, handelt de gemeente met uitsluitend rechten op zowel een graf als een urngraf voor periodes van 15 jaar en 10 jaar in strijd met de wet.

Dat heeft niet te maken met artikel 66 Wlb, maar met artikel 28 Wlb.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE