Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Betalen grafrecht asbus in familiegraf (verdeling kosten tussen categorie nabestaanden)


15 oktober 2004

Vraag nummer: 3383  (oude nummer: 4821)

Mijn partner is overleden en de asbus is bijgezet in een familiegraf, waarvan de broer van mij partner rechthebbende is. Grafrecht loopt tot 2009 en moet i.v.m. "grafrust" worden aangevuld tot 2014. Wie moet dit betalen? De broer van mijn partner of ik? (I.v.m. niet betaling aanvulling tot 2014 dreigt de begraafplaats de asbus met de as van mijn partner per 1 november a.s.te verwijderen!!)

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Er zijn geen vaste regels wie verantwoordelijk is voor wat soort kosten. Het hangt vooral af van de onderlinge afspraken en de wens van de overledene en vooral de vraag of er geld in de nalatenschap is.

Mijn benadering zou de volgende zijn.
De kosten moeten primair voldaan worden uit de nalatenschap van de overledene. Dan komt het aan op de vraag wie 'profiteert' van de nalatenschap, dus wie erfgenaam is. U schrijft dat u 'partner' bent, maar met die term kan ik weinig en daarom is de vraag lastig te beantwoorden. Meer relevant is in dit verband de vraag of u erfgenaam bent of niet en of de broer erfgenaam is. Als u samenwoonde maar geen geregistreerd partner was en er geen testament was op basis waarvan u erfde, en o.a. de broer erfgenaam is, dan ligt het voor de hand dat de erfgenamen betalen.

Als er nauwelijks een erfenis is, of wanneer die al grotendeels op is aan de crematiekosten, dan lijkt mij simpelweg dat degene die iets wil, er ook voor moet betalen. Als de broer graag de asbus in het graf wenst, en u niet, lijken mij de kosten voor de broer. Zijn er nog meer broers of zussen, dei dat vinden, kunnen ze wellicht kosten delen. Als u het samen wel een mooi idee vindt om de asbus een tijdje te bewaren op een begraafplaats, lijkt het redelijk dat ook u in de kosten deelt. Is het alleen uw wens, dan zijn het primair uw kosten.

Als het de wens van de overledene was, maar hij er geen geld voor opzij heeft gezet en de nalatenschap niet hoog genoeg was, geldt dat degene die de wens wil uitvoeren betaalt. De wens hoeft niet te worden uitgevoerd als hij 'onmogelijk' is. Dat wordt het vanzelf als er geen geld is en als niemand het uit eigen zak wil betalen.

Als niemand kosten wil maken, kan besloten worden om de as te verstrooien of om de asbus thuis te bewaren. Dat kost ook niets.
Dat besluit kan worden genomen door de persoon die de crematie heeft geregeld; die is wettelijk bevoegd.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE