Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bestemming asresten als men de grafrechten niet verlengt


30 januari 2017

Vraag nummer: 49328

Op een begraafplaats worden graven verwijderd waarvan de rechten door de nabestaanden niet meer verlengd worden. De stoffelijke resten van deze graven worden in een verzamelgraf geplaatst, ik vind knekelput zo'n naar woord. Als het om asresten/urnen gaat afkomstig uit urnenkelders en of columbaria waarvan de nabestaanden de rechten niet verlengen en de urn niet opeisen, mogen die urnen dan ook geplaatst worden in het verzamelgraf of moeten die uitgestrooid worden op het strooiveld of mag beide?

Vriendelijke groeten René

Antwoord:

Geachte heer,

Alleen verstrooiing op het strooiveld is toegestaan bij ruiming van asbussen.

Artikel 6 lid 2 van de Wet op de lijkbezorging gaat over het ruimen van asbussen:
1. Het ruimen van een asbus geschiedt door of in opdracht van de houder van de plaats van bijzetting en vindt binnen tien jaar nadat de as in de bus is geborgen niet plaats dan met toestemming van de rechthebbende op de ruimte waar de asbus is bijgezet.
2. Het ruimen geschiedt door verstrooiing van de as.

Uit de artikelen 66a en 66b Wlb volgt dat de verstrooiing plaats dient te vinden op een terrein dat bestemd is om permanent as op te verstrooien. Een terrein om permanent as op te verstrooien door de houder (van een crematorium en de houder) van een plaats van bijzetting, zoals een begraafplaats, dient daartoe te worden bestemd met vergunning van burgemeester en wethouders van de gemeente waarin het terrein is gelegen.
Ik adviseer altijd vergunning te vragen om de hele begraafplaats als strooiveld te gebruiken.

Een houder van een begraafplaats mag geen as verstrooien (asbussen ruimen) op anderen terreinen dan waarvoor vergunning as strooiveld is.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Als u zelf een plaats voor het verstrooien van as wilt kiezen:


TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE