Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bereidverklaring ontvangst asbus


22 januari 2004

Vraag nummer: 2826  (oude nummer: 3841)

Geachte heer van der Putten,

Momenteel wordt, wanneer nabestaanden de as willen bijzetten op een begraafplaats, door het crematorium een zgn "bereidverklaring"aan de betreffende begraafplaats gestuurd waarin deze dient te verklaren dat zijn de as in ontvangst wil nemen. M.i. is dit een overbodige procedure, immers wanneer nabestaanden de asbus afhalen in het crematorium wordt de zorg voor de asbus ook overgedragen aan de nabestaanden en tekenen zij (de opdrachtgever) hiervoor een ontvangstverklaring. Zijn er wettelijke bepalingen die nopen tot instandhouding van de voornoemde procedure rondom de "bereidverklaring"

E. Heuberger

Antwoord:

Geachte heer Heuberger,

De 'bereidverklaring' heeft nooit een wettelijke basis gehad, maar paste wel in het oude wettelijke systeem dat nabestaanden de asbus niet in handen konden krijgen en dat de houders van crematoria en begraafplaatsen verantwoordelijk waren.
De procedure is mijns inziens inderdaad overbodig.

Wel zou ik altijd een bevestiging van een ontvangende professionele partij zoals een ander crematorium of een begraafplaats (achteraf) op prijs stellen. Dat kan met een briefje, telefoontje of e-mail. Dan weet je dat een asbus aangekomen is en dat wat je als verzendende partij in je register als nieuwe bestemming opneemt, ook klopt. U weet dat de bestemming van de as, de plaats waar die vervolgens wordt bewaard, één van de zaken is die men in het wettelijke register van het crematorium moet opnemen.

Als nabestaanden een asbus bijvoorbeeld op een begraafplaats willen bijzetten, is het niet per se nodig dat u de asbus zelf verstuurt of brengt. U kunt hem ook aan nabestaanden meegeven, die zeggen hem te brengen. In uw register moet dan niet 'afgifte aan nabestaande', maar 'bijzetting op begraafplaats X' staan. Het doel van het register is om zo nauwkeurig mogelijk te kunnen achterhalen waar een asbus zich nu bevindt. De bevestiging van ontvangst is dan wel prettig.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE