Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Asurn opgehaald; rechten op nissen lopen nog door, of niet?


3 december 2013

Vraag nummer: 36641

Geachte heer van der Putten.
Een familie heeft 2 nissen gereserveerd waarvan 1 bezet is door de asurn van vader. Deze rust al 11 jaar .
Moeder komt te overlijden en een dochter wil de asbus van moeder laten bijzetten zonder de termijn verlenging (opwaarderen naar de 20 jaar termijn) te betalen. De reservering was nog 9 jaar Ze heeft de asbus van vader opgehaald. Mag de kerkhofcommissie de nissen opnieuw uitgeven of moet de termijn van 9 jaar worden gerespecteerd.
met vriendelijke groet
Matthieu Baijer
secretaris kerkhofcommissie begraafplaats Sint Bernulphus Oosterbeek

Antwoord:

Geachte heer,

Als de asbus is opgehaald, maar de dochter geen afstand heeft gedaan van de rechten op de nissen, dan kunt u de nissen nu niet opnieuw uitgeven. De dochter huurt ze namelijk gewoon. Men kan ook bijvoorbeeld besluiten om een huis te huren en een tijdje toch ergens anders te gaan wonen. Dan loopt de huur gewoon door. Ook in dit geval; de dochter kan elk moment besluiten om de asbussen weer in de nissen te plaatsen.

Ik vraag me echter af of en hoe u die verlenging tot 20 jaar in uw beheersreglement geregeld hebt. Wettelijk is het niet nodig om, als er nog 9 jaar rechten op de nissen rusten, nu al een verlenging te regelen. Eigenlijk is dat zelfs in strijd met de wet, want men mag een verlenging van een ruimte waar uitsluitende grafrechten op rusten, wat ik in het geval van uw begraafplaats aanneem, pas in het laatste of voorlaatste jaar van de lopende termijn regelen. Er is geen fysieke objectieve noodzaak, zoals bij een overledene in een kist, om bij een bijzetting meteen een nieuwe termijn van minstens 10 jaar te regelen.

Ik heb even op de site van uw parochie gekeken en vind daar alleen een soort van samenvatting van het beheersreglement, niet de tekst van het reglement zelf. Jammer. Ten eerste omdat ik het nu niet kan nakijken. Ten tweede, omdat het juridisch onvolkomen is als u niet het volledige reglement publiceert. Belanghebbenden kunnen dan met vrucht stellen dat het reglement voor hen niet geldt. Zij kennen het niet. Voor de geldigheid van algemene voorwaarden - zoals een beheersreglement - stelt de wet dat deze actief vooraf kenbaar moeten worden gemaakt.
Ik adviseer u dringend: publiceer het integrale beheersreglement op uw site. Er is niets tegen een samenvatting met de belangrijkste punten. Maar alleen als extraatje, niet ter vervanging van het reglement.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Kan de houder van de begraafplaats andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE