Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Asbus verplaatsen; wat zijn de stappen?


30 januari 2005

Vraag nummer: 3640  (oude nummer: 5487)

Mijn vaders as is bijgezet in zijn laatste woonplaats in een urnenmuur. Wij willen hem graag bijzetten in zijn geboortedorp, waar de rest van de familie ligt. Wat zijn de te volgen stappen?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De persoon op wiens naam het grafrecht staat, beslist over het verwijderen van de asbus, zo staat in de wet. Hoe is dat naar uw situatie te vertalen? Men huurt meestal een ruimte in de urnenmuur. Die ruimte is in juridische zin een graf, waar een grafrecht op rust. De huurder van de ruimte is dan de persoon die beslist of de asbus daar weg mag of niet.
Als u die persoon bent, of een familielid dat het er mee eens is, dan kan dat onmiddellijk besloten worden. Er is geen wachttermijn, het kan meteen worden uitgevoerd. Het wegnemen van de asbus is iets dat alleen de beheerder van de begraafplaats met die urnenmuur mag doen. Die is als enige bevoegd om een 'grafruimte' te openen en heeft de wettelijke plicht om te registreren dat de asbus op die en die datum is uitgenomen en wat er mees is gebeurd of aan wie die asbus is gegeven.
U moet natuurlijk weten of er in het geboortedorp plaats en mogelijkheid is voor de asbus. U moet daar afspreken wanneer de asbus kan komen en geplaatst kan worden. Daar kan nog een kleine plechtigheid van gemaakt worden, als u wilt.
U kunt de asbus zelf meenemen en transporteren van de ene plaats naar de andere. De asbus kan ook per post of koerier worden verzonden.
Er zijn geen vergunningen nodig.
U hebt geen recht op teruggave van de huur van de ruimte in de urnenmuur voor de resterende termijn.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE