Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Asbus uit graf verwijderen


17 mei 2009

Vraag nummer: 6526  (oude nummer: 13021)

Het is zeer ingewikkeld.
De as van mijn man is in april.j.l. in het graf van zijn moeder geplaatst met toestemming van de gemeente. Nu blijkt dat mijn zwager rechthebbende is van het graf en dat de gemeente hem geen toestemming heeft gevraagd.
Hij begint nu naar mij moeilijk te doen. Ik wil de asbus uit het graf hebben. Ik lees in een van uw andere antwoorden dat dat enkel kan met goedvinden van de rechthebbende, maar deze heeft er nooit toestemming voor gegeven. Wat nu? Kan de asbus van mijn man eruit op mijn verzoek?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een lastige zaak. Maar de asbus kan nu niet worden verwijderd zonder toestemming van uw zwager.

Overigens merk ik op dat u ook zelf tevoren had kunnen bedenken dat iemand anders dan u zeggenschap over het graf had en dat dit problemen zou kunnen hebben geven. In deze adviesrubriek wemelt het van problemen rond het bijzetten van overledenen en asbussen in graven waar iemand anders zeggenschap over heeft, helaas.

Het was een grote fout van de gemeente om de asbus bij te plaatsen zonder toestemming van de rechthebbende. Maar dat geeft u geen rechten. Het geeft alleen uw zwager het recht om te eisen dat de asbus weer verwijderd wordt. Maar als hij nu juist weigert om de asbus weer weg te halen, heeft hij de wet aan zijn zijde.

Ik adviseer u een minnelijke oplossing te zoeken. In het ergste geval is het waarschijnlijk wel mogelijk om de asbus weer weg te laten halen, maar dan alleen via een rechtszaak. De rechter zal waarschijnlijk vinden dat uw zwager geen of onvoldoende belang heeft om de asbus in het graf te houden, terwijl u als meest naaste van uw man wel belang hebt bij een andere keuze voor de asbus. Maar een rechtszaak levert erg veel emotie en gedoe op en is ook een erg kostbare aangelegenheid.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE