Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Asbus opgraven en herbegraven


22 september 2005

Vraag nummer: 4042  (oude nummer: 6502)

Ik kreeg een telefoontje van een mevrouw en zij wil de asbus van haar moeder opgraven en herbegraven bij haar vader.
Haar vader ligt begraven op de Katholieke begraafplaats en haar moeder ligt op de Algememe begraafplaats Kxxxxxx.

Ik ben werkzaam bij de gemeente. De gemeente beheert de Algemene begraafplaats Kxxxx en houdt de administratie hiervan bij.
Mijn vraag aan u is wat de gemeente moet doen. In de wet op de lijkbezorging haal ik wel veel informatie over herbegraving van een lijk, maar niet zoveel van een urn. Wel staat er in art. 63.2 dat verwijdering van de asbus slechts kan geschieden met toestemming van de rechthebbende op de ruimte waar de asbus is bijgezet.

Is toestemming van de rechthebbende genoeg om de urn te kunnen herbegraven?

Met vriendelijke groet,

Ellen Driesprong
medewerkster afdeling Front Office

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ja, de toestemming van de rechthebbende is voldoende. Er is verder geen vergunning van de gemeente of andere overheid aan de orde.

Er moet wel toestemming zijn van beide rechthebbenden, zowel van het oude als van het nieuwe graf. Artikel 63, tweede lid, heeft immers ook een pendant in de vorm van artikel 62, derde lid. Maar dat laatste is niet de zorg van de gemeente, maar de zorg van de houder van de RK begraafplaats.

Zie ook meer vragen in de sub-rubrieken 'Bijzetten asbus' en 'Urn' in de rubriek 'Cremeren'. En de verschillen met het opgraven van lijken in de sub-rubriek 'Opgraven en herbegraven' van de rubriek 'Begraven'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE