Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Asbus "nieuwe stijl" (langzaam verliezen/verstrooien van as)


10 september 2007

Vraag nummer: 4954  (oude nummer: 9683)

Hallo,
Vraag van een burger ;
of zijn asbus t.z.t. op het graf van zijn ouders geplaatst kan worden, mijn eerste reactie was dat kan en mag, mitst de asbus voldoet aan de gestelde eisen van onze verordening.
Maar het gaat om een asbus die in 10 jaar tijd zijn as verliest (=een bepaalde afgestelde tijd) kan ook korter. Mag dit??Hebben we dan nog te maken met bepaalde milieu eisen??

Afwachtend op uw antwoord
Lia Post
afdeling gemeentewinkel
Neder-Betuwe

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als de beheersverordening het niet verbiedt, kan een asbus (in een urn) op een graf worden geplaatst.

Ik heb nog nooit gehoord van een asbus of urn die in 10 jaar tijd zijn as verliest. En het is de vraag wat je daar als houder van een begraafplaats mee aan moet. Administratief, bedoel ik. Want dan komt het neer op een vorm van verstrooiing. En men moet in het wettelijk verplichte register van de begraafplaats aangeven of men een asbus bijzet, dan wel as verstrooit. De consequentie van het laatste is, dan men later de as(bus) niet meer kan verwijderen, simpelweg omdat er geen as meer is.
Ik denk echter dat dit wel kan, waarom niet? Bijzetten mag en verstrooien zal ook mogen. Dus is er geen feitelijk bezwaar tegen de mengvorm.
Maar het is wel zaak om deze mengvorm van bijzetting en verstrooiing duidelijk in het register op te nemen en wel als een vorm van verstrooiing. Want op termijn kan de rechthebbende van het graf niet meer verwijdering of verplaatsing van de asbus vragen, als er geen as meer is. De begraafplaatshouder moet dan niet verweten kunnen worden dat de bus of urn met as niet meer uitgeleverd kan worden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

PS Ik raad iedereen af om klant te worden bij KPN. Ik verhuis volgende week van Wassenaar na Velp en heb een maand geleden de verhuizing bij KPN geregeld en nieuwe telefoon- en faxnummers toegewezen gekregen. Plotseling blijkt er door KPN een fout te zijn gemaakt, zijn de toegewezen nummers vervallen en vindt er geen verhuizing/aansluiting op de afgesproken datum plaats. En dat terwijl de afgelopen maand aan relaties ruim 2000 adreswijzigingen met de nieuwe telefoon- en faxnummers verzonden zijn, nieuw foldermateriaal met die nummers is ontworpen, briefpapier etc etc.
Wij hebben volgende week geen telefoon, geen fax en er is geen internetverbinding en geen e-mailverkeer mogelijk.
KPN is en blijft weigerachtig om het probleem op te lossen.
U bent gewaarschuwd.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE