Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Asbus meegeven na begraving


11 januari 2008

Vraag nummer: 5113  (oude nummer: 10088)

Beste heer/mevrouw,
Ik krijg steeds vaker de vraag of een asbus die begraven is in een urngraf en de termijn van 20 jaar is nog niet verstreken mee mogen nemen. Om het eventeel thuis/in de tuin te bewaren.
Ik weet dat het niet uit de grond gehaald mag worden binnen 20 jaar, maar herbegraven mag wel. Ook als de bestemming tuin is of thuis?
Wat kan ik voor een juridisch antwoord geven? wat wel en niet mag. Voor de mensen is het vaak onbegrijpelijk dat het niet mag.

met vriendelijke groet,
J. Deckers

Antwoord:

Geachte heer,

Als een asbus in een (urnen- of gewoon) graf is begraven en de termijn van het graf binnen 20 jaar afloopt, kan de asbus door de rechthebbende een andere bestemming worden gegeven. Die bestemming kan zijn, het mee naar huis nemen.

Nu verschillen de schriftgeleerden van mening over de vraag of men een asbus in de achtertuin mag begraven of bijzetten. Ik persoonlijk meen dat de wet dit niet toestaat. Persoonlijk mag van mij alles, begrijp mij goed; maar als men vraagt wat wettelijk mag, meen ik dat het in een tuin begraven of bijzetten van een asbus niet mag. Een in particuliere grond begraven asbus biedt ook niet de juridische bescherming van een begraafplaats. Als de asbus zou worden gestolen, is geen sprake van grafschennis en strafbaarstelling op grond van het Wetboek van Strafrecht.
Maar in de praktijk gebeurt het regelmatig dat een asbus in een tuin wordt begraven en het minsterie van Binnenlandse Zaken heeft wel eens gesteld dat het wel zou mogen.

Het is evenwel een tamelijk theoretisch probleem. Want als men de asbus volgens de wet aan een particulier mag afstaan, is niet te controleren en te handhaven wat die er mee doet. Dat was ook de reden voor het ministerie om te stellen dat het wel mag.

De houder van een begraafplaats of crematorium kan een asbus die eerder in een graf of in een nis is bijgezet afgeven aan de rechthebbende van dat graf of die nis. Als dat gebeurt, moet de houder dat aantekenen in het register van de begraafplaats of het crematorium. Als die rechthebbende zegt dat asbus in zijn tuin te willen begraven, is dat mijns inziens twijfelachtig, maar hoeft de houder alleen in het register aan te tekenen dat de asbus op datum x aan persoon y is afgestaan. Wat die persoon er dan mee doet, thuis op de schouw zetten, in de tuin begraven of de as verstrooien, is niet de verantwoordelijkheid van de houder van de begraafplaats of het crematorium.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

---------

Een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans sinds augustus vorig jaar mijn ervaring, tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718). Mijn kantoor staat na 5 maanden nog altijd onder een verkeerd nummer in de telefoongids. Bellen, schrijven, faxen, niets helpt. Het wordt weer tijd voor een kort geding, net als toen ik in oktober de aansluiting door KPN met een rechtszaak heb moeten afdwingen. Maar er staat altijd nog een fout nummer in de telefoongids. Zie voor het juiste adres en telefoonnummer de Adressengids van deze site.

En dan heb ik het nog niet over de verkeerde facturen van KPN. Al maanden lang op een verkeerde naam, nog steeds naar een oud adres, plotseling is het abonnement eenzijdig verwijzigd, verkeerde bedrag, etc. etc. En niemand reageert op klachten daarover.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE