Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

As pleegkind in graf moeder bijzetten?


21 mei 2008

Vraag nummer: 5421  (oude nummer: 10739)

Begin februari heeft mijn pleegdochter van 21 zelfmoord gepleegd.Haar moeder was al 6 jaar eerder overleden; en is bijgezet bij haar vader .
Haar broer van 19 is volgens mij nu degene die beslist over haar as en waar die eventueel begraven wordt.Haar vader is er nog wel, maar was uit de ouderlijke macht gezet, en zit permanent in een psychiatrische inrichting.De wens van haar broer, net als die van ons, is dat mijn pleegdochter, zijn zus dus, bijgezet wordt bij hun moeder. Daar wil de familie echter niet aan mee werken.Heeft haar broer in deze enig recht om aan deze situatie iets te veranderen? De familie van zijn moeder heeft in deze steeds de grafrechten betaald.
Kan hij bijvoorbeeld besluiten om zijn moeder te laten herbegraven?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een triest verhaal. Maar ik moet me tot de zakelijke aspecten beperken.
De persoon die de grafrechten heeft, beslist of in dat graf een asbus mag worden bijgezet. Dat is dus blijkbaar een lid van de familie van de moeder van uw pleegdochter.
Degene die over de as mag beslissen is de persoon die de opdracht voor de crematie heeft gegeven. U schrijft niet wie dat is. Misschien bent u het, misschien de broer. Maar a;s u op één lijn zit maakt dat niet uit.

De vraag is of de asbus tegen de zin van de rechthebbende kan worden bijgezet in een graf. Het antwoord is: nee.
De volgende vraag is of de broer zijn moeder kan laten herbegraven, om moeder en dochter in een ander graf samen te brengen. Het antwoord is weer: nee. De rechthebbende op een graf is degene die over een opgraving mag beslissen; buiten hem of haar om mag niets. In extreme situaties kan het wel eens door tussenkomst van de rechter worden afgedwongen, maar dit is niet bijzonder genoeg.
Bovendien is het zo dat voor een opgraving verlof van de burgemeester nodig is, die advies moet inwinnen van de VROM-inspectie. Het beleid van deze inspectie is om opgraving binnen 10 jaar na het overlijden niet toe te staan. Al zou de familie wel aan een opgraving willen meewerken, dan nog krijgt men het vereiste verlof niet.

Ik vrees dat de wens om moeder en dochter samen in één graf te brengen de komende jaren om meer redenen niet te realiseren is.

Zie vergelijkbare vragen in de rubriek Begraven > Opgraven en herbegraven of cremeren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE