Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

As in 'broodtrommel' in urnengraf


11 december 2006

Vraag nummer: 4569  (oude nummer: 8620)

Geachte heer van der Putten,

Bij ons in de gemeente hebben wij het verzoek gekregen om restanten van as bij te zetten in een urnengraf. Een gedeelte van de as is verstrooid en het overgebleven gedeelte zit in een "broodtrommel" die meneer altijd mee nam naar zijn werk op het land.

Nu zouden wij graag willen weten of wij de as in deze trommel kunnen bijzetten of dat de as in een hermetisch afgesloten asbus moet zitten. Als wij een urn vanuit het crematorium in ontvangst nemen, tekenen wij altijd voor ontvangst en staat er in dat de as in een hermetisch afgesloten asbus zit.

met vriendelijke groet,
Gemeente XX
XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U kunt de as in het graf bijzetten, maar u weet niet zeker van welke overledene de as is. De hermetisch gesloten asbus garandeert dat er in zit wat er op staat, omdat dan de naam in onuitwisbare letters op de bus (meestal het deksel) moet staan.
U hebt dan ook de garantie dat wat u in het register van de begraafplaats aantekent, dat het de as van de heer X betreft, juist is.

Het is wettelijk niet verboden om een niet hermetisch gesloten asbus in een graf te plaatsen. Dat volgt ook al uit de wettelijke mogelijkheid om de as te verdelen en om de as 'op een andere wijze' te bergen (artikel 58 lid 3 Wlb). Er is alleen geen garantie dat de ter bijzetting aangeboden as ook werkelijk de as van de betreffende overledene is. En dan weet je ook niet zeker wat je in het register van de begraafplaats moet of kunt aantekenen.

U kunt de asresten in de trommel zeker in het urnengraf plaatsen. Maar ik zou de aantekening in het register plaatsen dat de asresten volgens de mededeling de rechthebbende van het graf de resten van de heer X zijn. Dat kunt u nu niet meer zelf controleren; dus ik zou er als gemeente zelf geen verantwoordelijkheid voor nemen en in het register feitelijk aantekenen dat een ander dat zegt. U kunt de rechthebbende of een ander die de trommel met de asresten aanreikt, een verklaring laten tekenen dat het gaat om een deel van de as van overledene X. En dat papier natuurlijk goed bewaren in de administratie van de begraafplaats.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE