Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Afgifte asbus aan weduwnaar (niet rechthebbende)


9 juli 2008

Vraag nummer: 5559  (oude nummer: 11045)

Hallo,

Situtatieschets:
In een urnengraf liggen 2 asbussen van vader en dochter. De weduwe/moeder is rechthebbende van het graf. Intussen is onenigheid ontstaan tussen moeder en de weduwnaar van haar dochter. De weduwnaar eist thans de asbus van zijn vrouw op.

Vraag:
Kan de asbus sowieso meegegeven worden, omdat hij als weduwnaar de meeste rechten zou hebben? Of heeft de moeder als rechthebbende van het urnengraf meer rechten?

Met vriendelijke groeten,
XX

Antwoord:

Geachte heer,

De rechthebbende op een graf of urnengraf of nis is de persoon die volledig zeggenschap over de daar geplaatste asbus heeft. Of een ander de weduwnaar of kind of ouder van de overledene is, is niet relevant. Dat geeft hem of haar geen rechten.
Dat kan in een concreet geval onredelijk zijn. Blijkbaar heeft de weduwnaar in kwestie eerder wel ingestemd met plaatsing van de asbus in een graf van zijn schoonmoeder en daarmee deze situatie veroorzaakt. Waarschijnlijk onbedoeld, maar de beheerder van de begraafplaats kan nu de asbus niet aan hem afgeven zonder toestemming van de rechthebbende schoonmoeder.
Artikel 63, lid 2, Wlb zegt: Verwijdering van de asbus kan slechts geschieden met toestemming van de rechthebbende op de ruimte waar de asbus is bijgezet.

Als de weduwnaar een andere bestemming aan de asbus wil geven en er geen minnelijke oplossing mogelijk is, dient hij een advocaat in te schakelen en het zonodig op een rechtszaak aan te laten komen. Er is een redelijk grote kans dat de rechter wel toestemming geeft om de asbus een andere bestemming te geven. Maar de gemeente is geen rechter en dient zich aan de wet te houden; alleen de rechter kan - indien hij er voldoende aanleiding toe ziet - uitzonderingen toestaan.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE