Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Aantal asbussen bijzetten in een kindergraf


31 januari 2008

Vraag nummer: 5176  (oude nummer: 10234)

Geachte heer Van der Putten,

In onze beheersverordening staat in artikel 11 lid 2 bij Indeling graven en asbezorging (volgens vng model) dat het college bepaalt bij nader vast te stellen regels hoeveel lijken en asbussen met of zonder urnen bijgezet kunnen worden in eigen grafruimten.
Ik ben op dit moment bezig met het opstellen van de nadere regels op de beheersverordening begraafplaatsen.
Is er een maximum aantal urnen dat bijgezet mag worden in een kindergraf met afmetingen van 100 x 0.50? Is dit vastgelegd in de wet op de lijkbezorging of is dit iets dat door gemeenten zelf bepaald wordt.

Mvg.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De gemeente, en elke andere eigenaar van een begraafplaats, kan zelf bepalen hoeveel asbussen er in een graf of kindergraf mogen worden bijgezet.
Het aantal asbussen dat in een graf zou kunnen worden geplaatst is in theorie bijna onbeperkt, omdat er geen voorschriften zijn hoe diep een asbus geplaatst moet worden, er geen rekening met grondwater hoeft te worden gehouden en er geen onderlinge afstand tussen de asbussen aangehouden hoeft te worden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


---

Nog een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans sinds augustus vorig jaar mijn ervaring, tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718). Mijn kantoor staat na 5 maanden nog altijd onder een verkeerd nummer in de telefoongids. Bellen, schrijven, faxen, niets helpt. Het wordt weer tijd voor een kort geding, net als toen ik in oktober de aansluiting door KPN met een rechtszaak heb moeten afdwingen. Zie voor het juiste adres en telefoonnummer de Adressengids van deze site.

En dan heb ik het nog niet over de verkeerde facturen van KPN. Al maanden lang op een verkeerde naam, nog steeds naar een oud adres, plotseling is het abonnement eenzijdig verwijzigd, een verkeerd bedrag, de ene fout wordt veranderd in een andere fout, etc. etc. En niemand reageert op klachten daarover. Je wordt hooguit van het kastje naar de muur gestuurd en van de muur naar de kast, etc.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE