Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Aanspraak door familielid op as uit urnenkeldertje


21 maart 2012

Vraag nummer: 27904

Indien een rechthebbende niet reageert op een aangetekend schrijven kan dan een ander familielid aanspraak maken op de as?
De rechthebbende woont op het juiste adres (gechekt bij de Gemeente)
Monique

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Misschien wel, dat hangt van de omstandigheden af.

Als het gaat om het verlengen van de huur van een urnenkelder, waarbij de termijn verloopt of verlopen is, waarna as kan worden geruimd, dan kan de as en/of de kelder met de asbus ter beschikking worden gesteld aan een andere nabestaande.
Dan moet het dus gaan om as van een overledene die minstens 10 jaar geleden overleden en gecremeerd is.

Als het keldertje voor bijvoorbeeld 5 jaar gehuurd was en de crematie 5 jaar geleden plaats had gevonden, dan mag de as niet worden afgestaan. Dan moet de as nog 5 jaar door de begraafplaatshouder bewaard worden. Na 10 jaar mag de as wel aan andere nabestaanden ter beschikking worden gesteld.
Een uitzondering op die termijn is mogelijk, als het contract met de huurder van het urnenkeldertje inhoudt dat na afloop van de huurtermijn afstand wordt gedaan van de as.

De 'hoofdregel' is dat de as aan derden kan worden gegeven of de huur van een urnengraf door een derde kan worden overgenomen, indien de asbus in beginsel zou kunnen worden geruimd. Dat kan na de bewaartermijn van 10 jaar of nadat afstand is gedaan van de as. Dat laatste kan expliciet blijken uit een contract of uit algemene voorwaarden (al dan niet in een beheersreglement van de begraafplaats).

Vergelijk vragen in de subrubriek 'Graf overschrijven' over het overnemen van de rechten op een graf door andere nabestaanden als de rechthebbende de rechten niet verlengt. Als het graf geruimd zou kunnen worden, kan het graf door een belangstellende derde worden overgenomen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Met bij voorbeeld de vraag of men andere voorwaarden kan stellen bij de overschrijving van een grafrecht op een gewoon graf of een urnengraf:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE