Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Zelf as uitstrooien in tuin


2 februari 2002

Vraag nummer: 742  (oude nummer: 835)

Thu Oct 14 23:25:58 1999

Geachte hr. vd. Putten,
Is het toegestaan de as van een overleden familielid in eigen tuin uit te strooien en dan ook nog zelf?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U vraagt of de as van een overledene in de eigen tuin mag worden uitgestrooid en of je dat zelf mag doen.

Om met het makkelijkste te beginnen: Ja, men mag as zelf verstrooien.
Of de as ook in een particuliere tuin mag worden verstrooid, verschilt per gemeente. Sinds anderhalf jaar mag as in principe overal in Nederland verstrooid worden, dus ook in een achtertuin. Echter, gemeenten kunnen daar regels voor stellen en beperkingen opleggen. Die beperkingen kunnen inhouden dat niet overal in de gemeente as mag worden verstrooid, maar alleen in bepaalde gebieden, bijvoorbeeld bos.
Anderzijds kan een gemeente ook stellen dat in beginsel juist wel overal mag worden verstrooid, maar alleen op bepaalde plaatsen niet (bijvoorbeeld een kinderspeelplaats of de plaatselijke vuilnisbelt). De meeste gemeenten hebben gekozen voor het systeem waarbij men zoveel mogelijk vrijheid biedt. Wel heeft men altijd toestemming nodig van de eigenaar van de ondergrond. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om as 'zomaar' uit een vliegtuig te verstrooien. Dat is geen wettelijk verbod, maar men heeft toestemming nodig van de eigenaar of eigenaren van de ondergelegen gronden. Als die merken dat is verstrooid zonder hun toestemming, kunnen ze met succes naar de rechter stappen.

mr W. van der Putten

15 oktober 1999

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >