Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Weigeringsgronden verstrooien door gemeente 2


1 oktober 2002

Vraag nummer: 1185  (oude nummer: 1520)

Fri May 28 11:39:19 1999

Dank voor uw antwoord. Neen, ik heb nog geen concreet geval maar ben bezig met een gemeente die in zijn algemeenheid naar het verstrooiveld heeft verwezen. Mogelijk een ambtenaar die niet op de hoogte was van de nieuwe wet. In ieder geval heb ik de tekst van de, in dit geval kennelijk net gewijzigde, APV opgevraagd. Indien deze tekst ruimere mogelijkheden geeft vraag ik mij af op welke gronden de gemeente dan nog negatief heeft kunnen adviseren. Vandaar mijn op dit probleem anticiperende vraag.
Indien de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven zal ik u op de hoogte houden.

PS. Het is toch juist dat alleen de APV en eventuele provinciale milieubepalingen beperkingen kunnen opleggen ingeval de keuze voor verstrooiing op een gemeentelijk terrein valt?
Nogmaals dank en vriendelijke groet,
M. Bakker

Antwoord:

Fri May 28 23:47:45 1999

Geachte heer of mevrouw Bakker,

Een gemeenteambtenaar die in het algemeen naar een strooiveld verwijst, loopt een beetje achter. Sinds 10 april 1998 mag crematie-as ook op andere terreinen dan de officieel aangewezen strooivelden worden verstrooid. In principe op elke plek in Nederland.
Echter, zoals u zelf al aangaf, zijn hier beperkingen aan verbonden. De Wet op de lijkbezorging maakt het verstrooien van as op een persoonlijk plekje in beginsel mogelijk, maar gemeenten kunnen hier regels voor stellen.

Gemeenten kunnen 2 soorten regimes hanteren:
1. overal mag as worden verstrooid, behalve op door haar aangewezen 'verboden' plaatsen (bijvoorbeeld een speeltuin of vuilnisbelt);
2. er mag nergens binnen de gemeente as worden verstrooid, behalve op enkele plaatsen waar dit wel is toegestaan.
Welk regime een gemeente hanteert, is te vinden in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). U geeft terecht aan dat de APV beperkingen kan opleggen, maar de APV stelt de gemeenteraad zelf vast, dus het is niet iets dat de gemeente van buitenaf wordt opgelegd.

U noemt ook provinciale milieubepalingen als beperkende factor. Ja en nee. De provincie stelt geen met een gemeentelijke verordening vergelijkbare regels vast die de burger rechtstreeks raken. Wel kan een provincie bijvoorbeeld een waterwingebied vaststellen en dat is een plek waar geen begraafplaats mag komen en waar de verstrooiing van as ook ongewenst kan zijn. Maar dat is dan iets waar de gemeente rekening mee moet houden met het vaststellen van locaties in de APV.

Ik heb verder weinig toe te voegen aan mijn overwegingen van gisteren, simpelweg omdat het juridisch nog onontgonnen terrein is.
Wel merk ik op dat over het verstrooien van as op niet-strooivelden al vaker vragen zijn gesteld. Ik verwijs in deze adviesrubriek o.a. naar vraag 1208 'Verstrooien op rivier toegestaan" (28 april 1998), en vraag 40 'Verstrooiing boven duingebied' (22 februari 1998).

mr W.G.H.M. van der Putten

28 mei 1999

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >