Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Weigeringsgronden gemeente voor uitstrooien


1 oktober 2002

Vraag nummer: 1184  (oude nummer: 1519)

Thu May 27 12:09:44 1999

Voorzover mij bekend is kan een eigenaar van de grond waarop de nabestaanden willen uitstooien dit al dan niet toestaan. Indien de eigenaar de gemeente is, op basis waarvan beoordeelt men dan of toestemming wordt verleend en op grond waarvan mag men toestemming weigeren?

Antwoord:

Fri May 28 01:05:23 1999

Geachte heer of mevrouw,

Ik herhaal even uw vraag: "Voorzover mij bekend is kan een eigenaar van de grond waarop de nabestaanden willen uitstrooien dit al dan niet toestaan. Indien de eigenaar de gemeente is, op basis waarvan beoordeelt men dan of toestemming wordt verleend en op grond waarvan mag men toestemming weigeren?"

Over uw vraag heb ik even moeten nadenken.

Mijn eerste reactie was dat net als iedere eigenaar de gemeente naar eigen inzicht iets zou kunnen weigeren of toestaan. Er hoeven geen criteria te zijn. Een eigenaar kan gewoon besluiten om het niet te doen omdat hij er geen zin in heeft. Punt.

Mijn tweede reactie was dat zo'n "recht op willekeur" ("ik heb er geen zin in"), dat een gewone eigenaar heeft, misschien toch niet kan opgaan voor een gemeente. In de keuze om het wel of niet toe te staan is een gemeente vrij. Maar als de gemeente - als overheid - een verordening heeft waarin het verstrooien in principe (bijna) overal is toegestaan, is het raar als diezelfde gemeente - als eigenaar - zou zeggen dat het dan op een aantal plekken toch niet zou kunnen. Er zijn wel rechtstheoretische beschouwingen waarin is gezegd dat er geen grote discrepantie kan zijn tussen wat een gemeente of andere overheid enerzijds doet als overheid en anderzijds doet als private eigenaar. Er is ook wel wat jurisprudentie over, maar die heb ik niet direct bij de hand en het zou uren werk kosten om dat uit te zoeken en dat is niet de intentie van deze rubriek. De intentie is dat u een spontane vraag stelt en dat ik een spontaan antwoord geef zonder er echt research in te stoppen.

Mijn derde reactie was dat uw vraag eigenlijk reuze interessant is en dat ik geen verhalen ken over ervaringen op dit vlak tot nu toe. Nu is de wetgeving over het 'overal' verstrooien ook relatief jong: 1 jaar, 1 maand en 2 weken en 3 dagen (een wat ingewikkelde manier om te zeggen: van 10 april 1998), zodat er nauwelijks tijd was voor jurisprudentie. Maar ik heb nog niet van problemen gehoord. Als u ze uit de praktijk wel kent, hoor ik ze graag. Ik kan me niet zo goed voorstellen dat de gemeente in principe als overheid op bepaalde plekken verstrooiing toestaat, maar als eigenaar toestemming zou weigeren. Wel zijn er gemeenten die niet willen dat er 'overal' gestrooid wordt, maar dat is een ander probleem.

mr W.G.H.M. van der Putten

28 mei 1999

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >