Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Verstrooien van as zonder mede-weten dochter

16 december 2002

Vraag nummer: 1870 (oude nummer: 2244)

Mon, 16 Dec 2002 22:40: Ik wilde graag weten of er ooit uitspraken zijn gedaan rondom het verstrooien van as zonder mede weten van een dochter van de overledene. Haar broer heeft dit samen met een tante van beiden gedaan. Nu wil ik graag weten of hiervoor een schade vergoeding geeist kan worden. Met vriendelijk groet, Jerzy Kasemier

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Mij zijn geen rechterlijke uitspraken over de doot u beschreven situatie bekend.
Maar ik kan u meteen ook zeggen waarom dat logisch is: een rechtszaak daarover zou kansloos zijn, als de 'buitengesloten persoon' geen testament of ander document heeft om betrokkenheid te eisen. Als de relatie met de overleden vader of moeder goed was, en te verwachten was dat bijvoorbeeld een broer het haft in handen zou nemen en iemand zou buiten sluiten, dan had de vader of moeder in een testament of codicil de betrokkenheid van de buiten gesloten zoon of dochter kunnen vastleggen. Zo te horen is dat hier niet gebeurd.
Een schadevergoeding zou men best kunnen eisen (men kan alles eisen). Maar de kans dat een rechter die eis toewijst is volstrekt nihil.

mr W.G.H.M. van der Putten

16 december 2002

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder