Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Uitstrooiing as (van vader, zonder medeweten moeder)


8 mei 2006

Vraag nummer: 4435  (oude nummer: 7959)

Een jaar geleden is mijn vader gestorven. Mijn moeder had al die tijd de urn thuis staan. Door onenigheid heeft mijn zus de urn meegenomen. We willen de urn laten uitstrooien zonder mede weten van moeder. De laatste wens van mijn vader was om over zee uitgestrooid te worden. Mijn moeder wil dit echter niet doen. Voordat mijn vader stierf heeft hij zelf zijn begrafenis helemaal geregeld en ook aangegeven dat hij over zee uitgestrooid wil worden. Is het juridisch gezien toegestaan dat wij de urn laten uitstrooien zonder medeweten van onze moeder?

Antwoord:

Geachte heer,

Juridisch is het zo dat de opdrachtgever van de crematie - waarschijnlijk uw moeder - de formele zeggenschap heeft over de as. Zo staat het ook in de wet. Het is dus juridisch en wettelijk helemaal onjuist om de as buiten de opdrachtgever om te verstrooien.

Maar even los van alle juridische aspecten, het maakt wel veel kapot binnen een gezin als zoiets als verstrooien van de as van vader stiekem zou gebeuren. Dat raad ik af. De vraag is ook waaróm uw moeder niet wil verstrooien. Wil ze dat nooit, of wil ze uitstel, of wil ze misschien alleen een beetje van de as bewaren? Wellicht is er wel een oplossing denkbaar waarbij aan de wens van iedereen tegemoet gekomen wordt. Bijvoorbeeld dat moeder een beetje as zelf bewaart, de rest nu boven zee wordt verstrooid en dat de afspraak wordt gemaakt dat als moeder zelf is overleden, het restant van de as ook verstrooid wordt. Dan is per saldo aan ieders wens voldaan. Wellicht zijn er andere oplossingen. Praat er eerst een sover en zoek een oplossing, adviseer ik.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >