Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Uitstrooien na 25 jaar; familie wil crematiegraf behouden


25 februari 2004

Vraag nummer: 2922  (oude nummer: 4058)

Geachte Heer Van der Putten,

Mijn vraag is de volgende: voor 25 jaar terug is mijn zwager overleden. Gaandeweg zijn de verhoudingen tussen zijn familie en de familie van zijn vrouw er niet beter opgeworden. Omdat mijn schoonvader (96 jaar) er al een vermoeden van had, dat de schoonfamilie er na 25 jaar niets meer mee te maken wilde hebben, heeft hij afgelopen jaar juli de nieuwe grafkosten alvast betaald. Zijn schoondochter wist dit niet. Bij de gemeente Stadskanaal, heeft men echter toch een rekening gestuurd voor de nieuwe periode. Toen werd in de schoonfamilie besloten om de as uit te laten strooien. De familie van mijn zwager is het hier niet mee eens. Mijn vrouw, de zuster van de overledene, heeft aangeboden om de kosten te betalen en dus het crematiegraf in stand te houden. Mede gezien de leeftijd van schoonvader. Ook de rest van de familie van de overledene wil het graf graag in stand houden. Ondanks een lang gesprek, blijft de schoonfamilie volhouden, dat ze de as wil laten uitstrooien. Wij vragen ons af, of hier voor ons nog mogelijkheden zijn om dit graf in stand te houden.

Bij voorbaat Dank,

(naam bekend)

Antwoord:

Geachte heer,

Op persoon op wiens naam het graf staat, heeft het voor het zeggen en kan beslissen over verstrooiing. Waarschijnlijk staat het graf op naam van de echtgenote van de overledene, wat betekent dat die mag beslissen. Dat een ander de kosten van verlenging van het graf betaalt, staat daar buiten.

Nu is me in de veelheid van zwagers en schoonzussen niet helemaal duidelijk wie wat van wie is, omdat een zwager van u zowel een broer van uw vrouw kan zijn als de man van een zus van uw vrouw, als de man van uw zus. Als ik het goed zie, gaat het om de broer van uw vrouw en wil nu diens vrouw en haar familie verstrooien.

Dat betekent dus, er van uitgaande dat het graf op de naam van de vrouw staat, dat in principe 'de schoonfamilie' inderdaad mag beslissen om de as te verstrooien.
Maar... als u meer antwoorden op vragen leest, ziet u dat de wens van de overledene de leidraad is en moet zijn. Dat geldt ook na 25 jaar. Waarom zou uw overleden zwager gewild hebben dat zijn as na 25 jaar verstrooid zou worden? Waarschijnlijk is dat helemaal niet het geval. Dat is dus een argument om het te houden zoals het nu is. Als uw familie de kosten betaalt, is dat ook geen argument. In rechtszaken over asbussen is het zo, dat in de regel wordt beslist dat de asbus moet worden bewaard en niet moet worden verstrooid, bij onenigheid tussen nabestaanden.
De persoon die het graf op haar naam heeft, mag in principe dus wel beslissen om te verstrooien, maar is toch gebonden aan de wens van de overledene. En als geen uitdrukkelijke wens tot verstrooiing bekend is, spelen ook de belangen van nabestaanden. De rechter zegt dan altijd: eerst nog maar eens bewaren. Verstrooien kan altijd later nog. Dat de vader van de overledene nog leeft en aan behoud van de asbus hecht, is naar mijn inschatting een zeer zwaarwegend argument voor een rechter om verstrooiing te verbieden.

Als u er minnelijk niet uitkomt, moet u een advocaat of andere rechtskundig adviseur in de arm nemen. Die moet de zaak laten 'bevriezen': de houder van de begraafplaats aanschrijven dat er nog niets mag gebeuren op straffe van een kort geding. Ik heb dat in diverse antwoorden op andere vragen in de sub-rubrieken Asbestemming, Verdelen van as en As verstrooien al uitgebreid beschreven.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >