Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Redelijke termijn uitstel verstrooiing (onenigheid familie)


23 januari 2005

Vraag nummer: 3625  (oude nummer: 5440)

Een aanvrager crematie heeft tot verstrooiing besloten, rest van de familie is tegen en verzoekt om opschorting.

Wij denken aan volgende antwoord: aanvrager beslist, maar we willen wel 3 weken wachten tot u aanvrager hebt overtuigd van andere vorm van asbestemming.

Is dit een redelijke termijn?

Antwoord:

Geachte heer,

In de regel adviseer ik om zoiets hooguit 10 (werk)dagen aan te houden en te zeggen: óf binnen die 10 dagen meldt zich een advocaat die een rechtszaak aankondigt, óf de opdrachtgever zelf vraagt uitstel. En als dat er niet is, dan na 10 dagen zeggen dat de as vrij is voor verstrooiing (dan zou ik voor de zekerheid de datum verstrooiing nog een weekje later plannen). Maar ik zou niet te makkelijk uitstel verlene'n; per slot staat de aanvrager in zijn of haar recht.
Ik zou alleen uitstellen aan de hand van een schriftelijke gemotiveerde aanvraag daartoe (niet 'zomaar een telefoontje') en dan schriftelijk antwoorden, met een copie daarvan aan de opdrachtgever, zodat iedereen hetzelfde weet.

Kort samengevat mijn werkwijze:
- alleen uitstel geven als een belanghebbende het schriftelijk gemotiveerd vraagt (geen 'zomaar' telefoontjes)
- dan uitstel geven voor 10 werkdagen, met precies aangeven op welke dag om 12.00 uur het eindigt.
- aangeven dat de 10 (werk)dagen bedoeld zijn om te onderlinge overeenstemming te komen
- aangeven dat de 10 dagen niet verlengd worden, tenzij zich binnen die 10 dagen namens één van partijen een advocaat meldt dat aangeeft dat een rechtszaak wordt voorbereid. (In dat laatste geval is enig verder uitstel mogelijk, maar dat moet u niet schrijven. Dat uitstel zou ik houden op maximaal een maand, anders krijg je weer lang slepende zaken. Binnen die maand kan een kort geding worden gehouden. Komt er geen kort geding, dan gewoon na die maand de as vrij geven. En van alle correspondentie met partij A ook een copie aan partij B sturen en andersom).

Zie ook vergelijkbare vragen in de sub-rubriek 'Keuzes en zeggenschap over as'.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >