Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Openbaarheid verstrooiplaats as?


23 maart 2016

Vraag nummer: 45646

Beste mr. Van der Putten,

Zes maanden geleden is mijn dierbare vriend overleden, echter behoudens de crematiedienst word ik overal buiten gehouden door de familie. Ik weet dat hij verstrooid wordt/gaat worden, en nu is mijn vraag de volgende:

Ik weet de naam van de persoon, en alle personalia kan ik benoemen, inclusief overlijdens- en crematiedatum. Is een crematorium verplicht om de uitstrooidatum en/of specifieke plaats van de as van een persoon te registreren, en is deze informatie openbaar? Met andere woorden, mag ik het crematorium bellen en deze informatie opvragen zodat ik een plek heb om naar toe te kunnen als de as eenmaal is uitgestrooid?

Hartelijk bedankt,
Dierbare vriendin

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In de Wet op de lijkbezorging is terzake van de openbaarheid het volgende geregeld:
Artikel 50
1. De houder van een crematorium houdt een register van alle daar gecremeerde lijken en van de bestemming die aan de as is gegeven. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld omtrent de gegevens die in het register worden vastgelegd.
2. Het in het eerste lid bedoelde register is openbaar.

De 'algemene maatregel van bestuur' die in de wet is bedoeld is het Besluit op de lijkbezorging (Blb). Dat regelt in artikel 10, lid 1:
1. Het register, bedoeld in artikel 50, eerste lid, van de wet vermeldt:
a. de naam en voornamen van de overledene, datum en plaats van geboorte, datum en plaats van overlijden, alsmede het registratienummer van de asbus, dan wel, in het geval van een doodgeborene, de naam, datum en plaats van geboorte, alsmede het registratienummer van de asbus;
b. de bestemming die aan de as is gegeven;
c. de naam en het adres van de persoon die de bestemming van de as heeft aangegeven;
d. de plaats van bestemming van de as;
e. in het voorkomende geval, de naam en het adres van de persoon aan wie de asbus ter beschikking is gesteld;
f. in het voorkomende geval, de naam en het adres van de houder van het crematorium of van de houder van de plaats van bijzetting waar de asbestemming zal plaatsvinden.

Wat het crematorium verplicht is te administreren en ook om aan u te vertellen, is de bestemming die aan de as is gegeven. In 'uw' geval zal dat 'verstrooiing' zijn. Het ligt voor de hand dat ook wordt geadministreerd op welke datum de verstrooiing heeft plaatsgevonden, maar er is volgens de Wet en het Besluit op de lijkbezorging geen verplichting om die datum aan derden mede te delen. Ik zie anderzijds echter ook geen reden waarom men dat desgevraagd niet zou willen of kunnen mededelen. Dat er geen plicht is om iets te vertellen betekent nog niet dat het verboden is om het te vertellen.

Volgens het Blb is men ook verplicht om de 'plaats van de bestemming' in het register op te nemen. Bij verstrooiing op een strooiveld zal dat waarschijnlijk alleen 'strooiveld' zijn, zonder een nadere aanduiding, zoals bijvoorbeeld '3 meter links van de grote beuk'.
Een strooiveld is normaal gesproken niet in vakken ingedeeld en gewoonlijk zal men proberen om de as over een wat groter vlak uit te strooien. Dan trekt de as makkelijker de grond in, maar ook voorkomt het dat nabestaanden een precieze, duidelijke locatie hebben om naar toe te gaan. In het verleden heeft men op strooivelden (te) vaak de ervaring gehad dat op strooiplekken zoals onder een bepaalde boom toch een soort 'graf-vorming' plaats vond, omdat nabestaanden dan op 1 plek telkens bloemen, lantaarntjes, gedichten etc. neer legden. Dat is niet de bedoeling van een strooiveld. Als men een duidelijke concrete plek om te gedenken wil hebben, kan men een urnengraf of een gewoon graf huren en daar de as verstrooien.
Begraafplaatsen en crematoria weten dus zelf niet of de as van iemand links, rechts of in het midden van een strooiveld verstrooid is. Wat ze niet weten, kunnen ze u ook niet vertellen.

Anders is het, als de as op of in een urnengraf verstrooid is. Als dat het geval is, is men verplicht dat u te vertellen. En mijns inziens ook het nummer van het urnengraf te noemen. Het Besluit op de lijkbezorging verplicht de houder van het crematorium om 'de plaats van de bestemming' te noteren en bij verstrooiing bij een graf is namelijk makkelijk aan te geven welk graf dat was. Bij een strooiveld is de locatie niet nauwkeurig aan te geven, omdat de as soms over tientallen vierkante meters verstrooid kan zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld over het zelf kiezen van een plaats voor het verstrooien van as:


TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >