Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Ontheffing voor asverstrooiing binnen een maand


24 oktober 2010

Vraag nummer: 7710  (oude nummer: 16110)

Hoe kan ik een ontheffing aanvragen (zijn er voorbeeldbrieven of contactgegevens waar en hoe ik deze brief moet opstellen) voor asverstrooiing binnen een maand?.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

In artikel 59 van de Wet op de lijkbezorging staat dat de officier van justitie, op verzoek van de opdrachtgever van de crematie, in bijzondere gevallen ontheffing kan verlenen van de termijn van een maand.
De bevoegde officier van justitie is die van de plaats, waar betreffende de overledene ingevolge aangifte een akte in het register van overlijden is ingeschreven.

U moet dus nagaan waar betrokkene is overleden en in welk arrondissement die gemeente valt. De officier van justitie van dat arrondissement is bevoegd.
Op de site van het Openbaar Ministerie (de officier van justitie behoort tot het Openbaar Ministerie) kunt u zien waar men gevestigd is. Zie http://www.om.nl/ en klik dan op de vraag 'Waar zit het Openbaar Ministerie?'
Dan komt u op de site http://www.om.nl/vast_menu_blok/contact/waar_zit_het/
Dan kunt op u een landkaart van Nederland zien bij welk arrondissementsparket u moet zijn en krijgt u adressen en telefoonnummers te zien. Het arrondissementsparket is het kantoor van de officier van justitie.
Daar kunt u dan een brief aan schrijven, gericht aan de officier van justitie, waarin u aangeeft de as van de overledene eerder te willen verstrooien en waarom.
Hier zijn geen voorbeeldbrieven van. Een gewone brief is goed. U moet wel precies de naam, geboortedatum en sterfdatum van de overledene opgeven en het crematorium en de datum van de crematie. U moet ook een uittreksel uit het register van overlijden van de gemeente en een bewijsstuk van de crematie meesturen.
Belangrijk is ook dat u vertelt waarom u wilt dat de asverstrooiing eerder plaats vindt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >