Ontheffing verstrooien as voor de Noordzee?


16 december 2008

Vraag nummer: 5995  (oude nummer: 11985)

Geachte heer,
Ik lees op uw site over verstrooiing van de as na crematie, op de Noordzee.
Is dan vergunningplichtig of is daar ontheffing voor nodig?

Antwoord:

Bij wet (artikel 66a, lid 3, Wet op de lijkbezorging) is geregeld dat as mag worden uitgestrooid in open zee.
Een vergunning of ontheffing is niet nodig.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.