Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Norm asverstrooiing volgens de wet

13 januari 2011

Vraag nummer: 7816 (oude nummer: 16333)

Geachte heer vd Putten, ik zou graag willen weten wat de norm is van het uitstrooien van as. Ik bedoel daarmee hoeveel asverstrooiingen mogen er bijvoorbeeld per jaar per hectare plaatsvinden volgens de wet.

Vriendelijke groeten R. Broeders

Antwoord:

Geachte heer,

Er is geen wet die een norm voor het verstrooien van een bepaalde hoeveelheid as per jaar per hectare bevat. Ook geen algemene maatregel van bestuur zoals hetr Besluit op de lijkbezorging of een ministeriele regeling.

Het zit zo in elkaar, dat gemeenten (B&W) vergunning moeten geven voor het permanent gebruik van een strooiveld. Artikel 66b Wlb zegt:
De bestemming van een terrein om permanent as op te verstrooien door de houder van een crematorium en de houder van een plaats van bijzetting vindt niet plaats dan met vergunning van burgemeester en wethouders van de gemeente waarin het terrein is gelegen.

Aan het verlenen van een vergunning kunnen voorwaarden worden verbonden. In dit geval ook. In het verleden adviseerde de toenmalige Inspectie van de volksgezondheid voor de hygiene van het milieu (later de VROM-Inspectie) aan gemeenten om bij bepaalde aantallen verstrooiingen nadere eisen aan de vergunning te verbinden.
Bij relatief geringe aantallen zijn geen nadere eisen nodig; bij (erg) grote hoeveelheden as wel. Bij de meeste begraafplaatsen is het zo, dat ze zo weinig verstrooiingen hebben, dat ze ruim onder de norm voor aanvullende eisen blijven.

Waar die grenzen liggen en om welke aanvullende eisen het gaat, is al vaak behandeld in vragen in de subrubriek 'Strooiveld' van de hoofdrubriek 'Cremeren'. Daar wil ik u naar verwijzen.
http://www.uitvaart.nl/?s_page_id=68&pid=1&scat=76

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder