Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Is het verstrooien van as overal mogelijk?


1 oktober 2002

Vraag nummer: 1186  (oude nummer: 1521)

Mon Sep 28 23:11:30 1998

Volgens mij is het sinds kort mogelijk om as overal te verstrooien. Is dit zo. Zo ja zijn hier beperkingen aan verbonden.

Antwoord:

Tue Sep 29 23:06:18 1998

Geachte heer of mevrouw,

Sinds 10 april 1998 mag crematie-as inderdaad ook op andere terreinen dan de officieel aangewezen strooivelden worden verstrooid. In principe op elke plek in Nederland. Echter, zoals u zelf al vermoedde, zijn hier beperkingen aan verbonden.

Ten eerste is het zo dat de Wet op de lijkbezorging het verstrooien van as op een persoonlijk plekje in beginsel mogelijk maakt, maar dat gemeenten hier regels voor kunnen stellen. Gemeenten kunnen 2 soorten regimes hanteren:
1. overal mag as worden verstrooid, behalve op door haar aangewezen 'verboden' plaatsen (bijvoorbeeld een speeltuin of vuilnisbeld);
2. er mag nergens binnen de gemeente as worden verstrooid, behalve op enkele plaatsen waar dit wel is toegestaan. Welk regime een gemeente hanteert, is te vinden in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening).

Behalve dat het verstrooien van as door de gemeente moet zijn toegestaan, moet men ook toestemming hebben van de eigenaar van het terrein of water waar wordt verstrooid. Zo is het niet toegestaan om met een vliegtuig boven land as te verstrooien, zonder dat alle eigenaren van onderliggende percelen hiermee instemmen; publiekrechtelijk kan het dan wel zijn toegestaan, maar het is een inbreuk op het eigendomsrecht en dan riskeert men civiele procedures.

Over deze thematiek zijn al vaker vrager gesteld. Ik houd het daarom kort. Ik verwijs in ons archief o.a. naar 'Verstrooien op rivier toegestaan" (28 april 1998), 'Verstrooiing boven duingebied' (22 februari 1998) en 'Meer mogelijk met as' (14 september 1997).

mr W.G.H.M. van der Putten

29 september 1998

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >