Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Asverstrooing vader later na overlijden partner


2 november 2010

Vraag nummer: 7735  (oude nummer: 16149)

Geachte heer Van der Putten,

Als opdrachtgever van de crematie van wijlen mijn vader ben ik in het bezit gekomen van een urn met de as. Deze staat nu in een speciaal daartoe ingericht kastje bij zijn partner, die bij haar uitvaartverzekeraar heeft vastgelegd dat zij na haar dood samen verstrooid willen worden, zulks geheel volgens de wens van mijn vader. Kunnen haar erfgenamen die wens vrijelijk uitvoeren, of moet er van mijn kant nog iets van toestemming geregeld worden?

Met vriendelijke dank en groeten...Gert Gerritse.

Antwoord:

Geachte heer,

Als opdrachtgever van de crematie was u beschikkingsbevoegd over de as, tot het moment dat u de as uit handen geeft. Dat kan zijn door bijzetting van de asbus in een graf of urnennis, of door hem aan iemand te geven die hem thuis bewaart.
In de laatste gevallen is de rechthebbende op het graf of de urnennis, of de bewoner van de woning waar de asbus verblijft, de beschikkingsbevoegde persoon geworden.

Als de partner van uw vader komt te overlijden valt de asbus in haar nalatenschap en kunnen haar erfgenamen over de asbus beschikken zonder uw toestemming.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >