Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Asverstrooing (niet volgens de afspraken)


17 oktober 2002

Vraag nummer: 1267  (oude nummer: 1612)

Thu, 17 Oct 2002 17:12

Tot grote verbazing van mijn moeder kreeg zij een brief in de bus dat het as van mijn oma (haar moeder dus) die vorig jaar is gecremeerd, over de Noordzee was uitgestrooid.
Dit in tegenstelling tot de afspraak die hier over was gemaakt middels een laatste wensbeschikking die (schriftelijk) was afgesproken. Het as van mijn Oma zou op hetzelfde veldje als mijn Opa worden uitgestrooid en daar zouden wij dan met de hele familie bij zijn. De begrafenisondernemer heeft bekend dat hier een hele nare en ongelooflijke vergissing is gemaakt, die uiteraard niet meer is terug te draaien. Zoals u begrijpt zijn wij hier zeer verdrietig om.
De begrafenisondernemer heeft nu voorgesteld om als pleister op de wonde een 'bootreis' te organiseren om nu op de Noordzee middels een ceremonie afscheid te nemen. Wij zien dit sowieso niet zitten en vinden dat er een betere oplossing dient te komen. (Wij realiseren ons dat het leed al geleden is natuurlijk en niet meer is terug te draaien).
Ik vraag me nu af, wat nu te doen en in hoeverre we bepaalde rechten hebben. (Er zijn bijv. extra gelden betaald om anders uit te strooien)
Graag uw advies.
Bij voorbaat dank

E.R. van der Velde

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Het is zacht uitgedrukt om te stellen dat het gebeurde uitermate vervelend is. Het had nooit mogen gebeuren.

Voor wat de zakelijke kant betreft het volgende.
Als er extra is betaald om de as op het gewenste strooiveld uit te laten strooien, is het logisch dat dit terug betaald wordt. Per slot is betaald voor een dienst die niet verleend is.

Wat kun je dan verder verlangen? Smartegeld? Dat is in het Nederlands recht altijd een beetje een moeilijk verhaal. Nederlandse rechters zijn er in het algemeen niet zo voor te porren. Wat gebeurd is, is onbetaalbaar en in ons recht is in het algemeen uitgangspunt dat feitelijke, op geld waardeerbare, schade vergoed moet worden, maar dat voor datgene dat 'onbetaalbaar ' is ook niet betaald hoeft te worden.
Eerlijk gezegd vind ik het aanbod van de uitvaartondernemer om als pleister op de wonde een 'bootreis' te organiseren en om nu op de Noordzee middels een ceremonie afscheid te nemen, in deze omstandigheden wel een passend aanbod. Dat het u(w familie) niet aanspreekt is jammer, want ik zie zo snel geen andere en betere oplossing om de voorgenomen familiebijeenkomst op het strooiveld te vervangen. Behalve eventueel alsnog een bijeenkomst op het strooiveld.
Maar ja, dit soort zaken is een kwestie van persoonlijk gevoel en het is heel moeilijk voor derden om daarin te adviseren.

Laat u de zaak nog maar eens bezinken. Waarschijnlijk komt dan vanzelf bij u of familieleden een idee boven drijven hoe nog wel op een goede manier - al dan niet met een herdenkingsbijeenkomst - deze kwestie afgesloten kan worden.

mr W.G.H.M. van der Putten

17 oktober 2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >