Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Asverstrooiing overal mogelijk?


6 augustus 2002

Vraag nummer: 868  (oude nummer: 1193)

Asverstrooiing

Ik las begin dit jaar in de krant dat je tegenwoordig na een crematie de as overal mag verstrooien. Bij het crematorium hoeft niet meer per se. Maar toen ik bij het crematorium was waar de bussen van onze ouders staan, zeiden ze dat dat niet waar was. Maar het zou in de toekomst wel kunnen, als de gemeente het goed vond. Hoe zit dat precies?

Antwoord:

In diverse kranten en tijdschriften is begin dit jaar inderdaad gesteld dat de as van een overledene op elk 'dierbaar plekje' verstrooid zou mogen worden. Nu mag as alleen worden verstrooid op een terrein dat officieel als permanent strooiveld is aangewezen.

De publicaties waren niet geheel juist. Het ging nog maar om een wetsvoorstel, dat de minister van Binnenlandse Zaken toen aan het kabinet voorlegde. Inmiddels is dit wetsvoorstel door het kabinet en de Raad van State goedgekeurd en wordt het behandeld in de Tweede Kamer. Die staat positief tegenover het voorstel, zo blijkt uit de eerste schriftelijke behandeling in een kamercommissie.
Onderdeel van het voorstel is dat gemeenten nadere regels kunnen (niet moeten) stellen bij de verstrooiing van as. Bijvoorbeeld dat het niet op speelplaatsen mag, of dat het niet 's avonds mag. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die gemeenten hierover adviseert, beraadt zich er nog over.

De inwerkingtreding van de nieuwe wet is naar mijn inschatting niet voor 1 januari 1998 te verwachten. Als u de behandeling in de Tweede Kamer zelf wilt volgen, verwijs ik naar kamerstukken no. 25 272. Deze zijn vaak bij of via grote bibliotheken te verkrijgen of op te vragen.

mr W.G.H.M. van der Putten

4 juli 1977

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >