Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Asverstrooiing op bestaand graf


2 februari 2002

Vraag nummer: 583  (oude nummer: 190)

Mag een crematorium/begraafplaats as op en rond bestaande graven verstrooien?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,
Op en rond bestaande graven mag as worden verstrooid, mits aan enkele voorwaarden is voldaan.
Ten eerste moet het terrein door de houder van de begraafplaats zijn aangewezen, met verlof van de gemeente, als strooiveld. Men mag niet zomaar op een willekeurige begraafplaats willekeurig as verstrooien. Veel gemeenten staan de verstrooiing van as op allerlei plaatsen in de gemeente toe, maar begraafplaatsen zijn daar vaak buiten gehouden.
Dat lijkt op het eerste gezicht vreemd, maar voor begraafplaatsen geldt een eigen regime in een aparte verordening. En men heeft te maken met de gevoelens van mensen die juist voor begraving hebben gekozen omdat ze principieel niets met crematie van doen willen hebben.
Als het toegestaan is om op een bepaalde begraafplaats as te verstrooien, wil dat nog niet zeggen dat dat op bestaande graven mag gebeuren. Dat mag alleen als de rechthebbende op dat graf daar ook toestemming voor geeft. Net zo min als dat een willekeurig iemand in uw tuin boven een bloemenperkje as mag verstrooien, mag iemand dat boven iemand anders z'n graf. Alleen met toestemming dus.

mr. W.G.H.M. van der Putten

1998

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >