Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Asverstrooiing met vuurpijl


21 augustus 2002

Vraag nummer: 919  (oude nummer: 1245)

Geachte heer Van der Putten

Ik ben al geruime tijd werkzaam in de uitvaartbranche. Laatst hoorde ik van een collega een opmerkelijk verhaal. Het ging om een mevrouw die haar as middels een vuurpijl de ruimte in wilde laten schieten zodat op die manier haar as zou worden verspreid. Aan dit opmerkelijke verzoek schijnt ook te zijn voldaan. En hierover gaat mijn vraag. Mocht dat eigenlijk wel? Mijn collega stelde zich op het standpunt dat het zou mogen, omdat verstrooiing op een eigen, dierbaar plekje nu mag. Ik daarentegen, denk dat het niet zo maar mag, omdat de as op een dergelijke wijze ook op plekken komt, waar men dat liever niet heeft. Wie heeft er gelijk?

Bij voorbaat dank voor uw antwoord

Antwoord:

Het de ruimte in schieten van as door middel van een vuurpijl lijkt mij letterlijk niet haalbaar.
Misschien heeft het verhaal betrekking op een vorige maand gepresenteerde nieuwe asbestemming: het met een speciale vuurwerk-pijl afschieten van as, vanaf het strand. De vuurpijl explodeert boven open zee, zodat de as boven zee wordt verstrooid.
Bij mijn weten is het voorlopig nog bij een idee gebleven en heeft er op deze manier nog geen asverstrooiing plaats gevonden.

Of deze wijze van asbestemming is toegestaan, hangt af van de vraag hoe ver de vuurpijl boven zee komt. Als absoluut zeker is dat de as boven open zee wordt verstrooid, past het binnen de bestaande wetgeving. Als dat niet 100% zeker is, niet.
Het heeft m.i. niets te maken met de toekomstige (!) wetswijziging waarbij op een dierbaar plekje as mag worden verstrooid. In die wetswijziging, die pas begin volgend jaar van kracht wordt, wordt het binnen de grenzen van de gemeentelijke regelgeving verstrooien van as toegestaan. Het is dan echter maar de vraag of een gemeente dit type verstrooiing mag toestaan. De wet gaat er ook na de wetswijziging altijd nog van uit dat verstrooiing in de lucht alleen boven open zee mag.

Zeer toevallig volgde ik enkele weken geleden op internet een discussie tussen ballonvaarders in Amerika en Engeland over het vanuit de mand van een ballon verstrooien van as. In veel staten is dat boven land niet toegestaan. In Nederland ook niet. In Amerika hangt de piloot soms nog claims van grondeigenaren boven het hoofd. Dat zie ik in Nederland minder snel gebeuren, hoewel het juridisch wel zou kunnen. Die claims bedoel ik. Niemand mag onrechtmatig as boven grond of water van iemand anders strooien.

Cruciaal zijn dus de reikwijdte en de betrouwbaarheid van de richting van de vuurpijl. Bij een normale vuurwerkpijl komt men niet ver genoeg en is de richting m.i. niet voldoende betrouwbaar. Ik ben dan ook geneigd te stellen dat de uitvoerders van een dergelijke handeling grote kans lopen een strafbaar feit te begaan.

Wat ik mij verder afvraag, is of men niet handelt in strijd met de voorschriften in en krachtens hoofdstuk 10, Afvalstoffen, van de Wet milieubeheer. Een vergunning om buiten Oud en Nieuw om wat vuurwerk af te steken is meestal nog wel te krijgen.

mr W.G.H.M. van der Putten

14 november 1997

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >