Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Asverstrooiing in bloementuin


30 januari 2003

Vraag nummer: 1970  (oude nummer: 2356)

Iemand heeft aan haar huisgenoot (tevens een neef van haar)schriftelijk en mondeling te kennen gegeven om de as na haar dood te gaan verstrooien in de bloementuin van haar huisje waar ze altijd gewoond heeft. Mag deze neef de as nu zonder toestemming van wie dan ook gaan verstrooien, of heeft hij hiervoor toestemming nodig van b.v. de gemeente waarin dit huisje staat of van degene die na de dood van deze persoon eigenaar wordt van het huisje waar de verstrooiing plaats zal vinden volgens de wens van de overledene, of gewoon doen, wat niet weet wat niet deert. p.s. niet de naam van de vragensteller vermelden a.u.b.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ja, dat mag, mits de gemeentelijke verordening het toestaat en er toestemming is van de eigenaar van het huisje met de tuin.
Verstrooiing tegen de wil van de (nieuwe) eigenaar kan strafbaar zijn en een schadeclaim opleveren.

Zie de andere antwoorden op vragen in de sub-rubriek 'As verstrooien', o.a. vraag 1857 "Verstrooiing van een overledene op eigen houtje".

mr W.G.H.M. van der Putten

30 januari 2003

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >