Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Asverstrooiing bij de Lage Vuursche


1 december 2009

Vraag nummer: 7099  (oude nummer: 14465)

Kan de as in het geval van mijn overleden tante uitgestrooid worden bij de Lage Vuursche in de bossen omdat zij daar graag kwam. Enkele familieleden denken dat je daar speciale toestemming voor nodig hebt. Met dank XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Men heeft voor de verstrooiing van as toestemming nodig van de eigenaar van het terrein. U zou het waarschijnlijk ook niet fijn vinden als vreemden as in uw tuin zouden verstrooien, zonder uw toestemming.

In de meeste gemeenten is het toegestaan om as te verstrooien, maar niet overal. Bijvoorbeeld niet op kruispunten, kinderspeelplaatsen en op vuilnisbelten. En in een heel klein aantal gemeenten is het op algemene plaatsen zoals een bos ook verboden om as te verstrooien, omdat men in die gemeenten om religieuze redenen geen voorstander van cremeren is. Maar dat laatste speelt in de gemeente Baarn, waar de Lage Vuursch toe behoort, niet.

De Algemene Plaatselijke Verordening van Baarn regelt:

Afdeling 6
Verstrooiing van as

Artikel 5.6.1
Begripsomschrijving
In deze afdeling wordt verstaan onder incidentele asverstrooiing: het verstrooien van as als bedoeld in de Wet op de lijkbezorging op een door de overledene of nabestaande(n) gewenste plek buiten een permanent daartoe bestemd terrein.

Artikel 5.6.2
Verboden plaatsen
1. Incidentele asverstrooiing is verboden op:
a. verharde delen van de weg;
b. gemeentelijke begraafplaatsen en crematoriumterreinen;
c. kinderspeelplaatsen;
d. andere door het college nader aan te wijzen plaatsen.
2. Het college kan een besluit nemen waarin voor een bepaalde termijn wordt verboden dat op andere plaatsen dan genoemd in het eerste lid asverstrooiing plaatsvindt.
3. Het college kan op verzoek van de nabestaande die zorgdraagt voor de asbus op grond van bijzondere omstandigheden ontheffing verlenen van het verbod.

Feitelijk betekent dit dat u de as van uw tante rustig in de bossen kunt verstrooien, als de eigenaar van het terrein daar geen bezwaar tegen heeft.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >