Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Asbestemming; wie mag er wel en wie niet bij de verstrooiing zijn? (notaris was opdrachtgever crematie)


22 mei 2006

Vraag nummer: 4467  (oude nummer: 8055)

Een notaris is executeur en is aanvrager van de crematie en opdrachtgever.Het testament bepaalt,dat alle erfgenamen gelijkwaardig zijn.Er is geen codicil.De erfgenamen waren echter allen bekend met de wens van de overledene voor een crematie en zijn accoord met een uitstrooien van de as over zee ,alhoewel dat niet algemeen bekend was.Het leek n.l. in de lijn van de ideeen ven de overledene..
Een van de erfgenamen wil alleen met een andere erfgenaam het uitstrooien meemaken ,met uitsluiting van de anderen.Een reden zou kunnen zijn de animositeit tussen die erfgenaam en anderen. Dat uitsluiten probeert die erfgenaam , pas nu de tijd van uitstrooien begint te naderen, te onderbouwen met een door de overledene vlgs.die erfgenaam nog geuitte wens.Daar is geen enkel bewijs voor .De anderen geloven dat ook niet ,want de overledene heeft er nooit een geheim van gemaakt ,dat de overledene om alle erfgenamen veel en hetzelfde gaf.Iemand uitsluiten lag niet in de lijn van de overledene.Bij de crematie was ook een ieder welkom.
De notaris/executeur sondeert nu finaal bij de erfgenamen wie er bij het uitstrooien aanwezig wil zijn.Allen ,naar moet worden aangenomen.
Daarna zal de notaris/executeur een standpunt bepalen en aan alle erfgenamen bekend maken,zo deelde die ons mede.
Wat is uw advies om hier uit te komen?

Een erfgenaam.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Volgens de wet is de opdrachtegever van de uitvaart degene die beslist. Als dat in dit geval een notaris is, kan die op dit punt de knoop doorhakken.
Het past niet in het plaatje van de feiten dat de overledene de notaris als execteur aanwees, de notaris opdrachtgever is geweest en geen der erfgenamen zich spontaan of anderszins als opdrachtgever opwierp of kon opwerpen, dat een of meer erfgenamen kunnen claimen andere erfgenamen niet uit te nodigen aanwezig te zijn bij de asverstrooiing.
Als ik notaris was, zou ik de verstrooing op zee in aanwezigheid van familie regelen en alle erfgenamen uitnodigen aanwezig te zijn, onder de mededeling dat ook alle anderen zijn uitgenodigd. En dan zien we wel wie er komt of niet. Ik zou er als notaris heel neutraal tegenover staan. Als het de erfgenamen er werkelijk om gaat om de laatste eer te bewijzen aan de overledene, moet dat de insteek zijn en moet men eventuele onderlinge animositeiten maar een uur weten te onderdrukken. Wie denkt dat dat hij/zij dat niet kan, moet dan maar niet komen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >