Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

As verstrooiing; heb ik als ouder recht of aanspraak?


12 maart 2007

Vraag nummer: 4688  (oude nummer: 9006)

geachte. Mevr/Mijnheer
Hiebij de volgende vraag.?
Het gaat over de as van mijn zoon overleden mei 2006.
Daar zijn vrouw met onbekende bestemming is vertrokken,en geen toestemming heeft gegeven voor uitstrooien, en op halen van de as. Daar ik heb gehoord, heeft zijn dochter ook actie ondernomen via de rechter om in bezit te komen van de as.
Heb ik nog recht op aanspraak van de as als ouder
VRIENDELIJK GROET.
D. Rxxxx

Antwoord:

Geachte heer,

Zie andere vergelijkbare vragen in de sub-rubriek 'Keuzes en zeggenschap over as'.

Een ouder heeft geen zeggenschap over of aanspraak op de as. Een kind ook niet. En broer of zus ook niet. Alleen de persoon die opdracht gaf voor de crematie, heeft zeggenschap.
Al was het bij wijze van spreken een wildevreemde die de crematie heeft geregeld, dan heeft die het toch voor het zeggen. Als familie het daar dan niet mee eens is, en goed overleg geen effect heeft, kan men alleen via de rechter iets anders afdwingen.

In dit geval is het wellicht zo, dat als ze vrouw van uw zoon niets met de as doet en blijft doen, dat het crematorium na verloop van tijd het recht heeft de asbus te ruimen. Bij voorbeeld na een jaar. Niet alle crematoria mogen dat, het hangt af van de algemene voorwaarden die zij hanteren en waar de opdrachtgever van de crematie voor tekent. Als een crematorium geen bijzondere regeling op dit vlak heeft, moet men de asbus 20 jaar bewaren.

Als het crematorium de asbus eerder - bijvoorbeeld na een jaar - mag ruimen, kunt u vragen of u de asbus mag hebben. Als het de keuze is tussen - oneerbiedig gezegd - weggooien of bewaren (door u), dan is er niets op tegen om u de asbus te geven.
Als het crematorium de asbus 20 jaar moet bewaren, kunt de de bus pas over 20 jaar krijgen.
Maar, de wetgeving op dit vlak verandert in de loop van dit jaar of volgend jaar. Die termijn van 20 jaar verandert. Hoe precies, kan ik u op dit moment niet met zekerheid zeggen.

Het kan in ieder geval geen kwaad om een (aangetekende) brief naar het crematorium te sturen en te schrijven dat u de asbus wilt hebben, als de opdrachtgever er niets mee doet en men de asbus zou willen ruimen.
Als men antwoordt dat men de asbus ter beschikking houdt van de opdrachtgever, en dat als die niets van zich laat horen, men de bus 20 jaar moet bewaren, en u zo lang niet wilt wachten, dan zit er weinig anders op dan een rechtszaak te beginnen. Die rechtszaak moet dan tegen de vrouw van uw zoon zijn, omdat die de beslissingsbevoegde is. Het crematorium kan zelf niet beslissen u de asbus te geven, behalve na afloop van de bewaartermijn (van 20 jaar, of soms eerder, afhankelijk van de algemene voorwaarden).

Zie over de partij tegen wie een rechtszaak kan worden aangespannen ook andere vragen in de sub-rubriek 'Keuzes en zeggenschap over as'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >