Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

As illegaal verstrooien verstrooien op graf


14 november 2002

Vraag nummer: 1519  (oude nummer: 1880)

Sat Jul 14 21:19:41 2001

geachte mr. v.d. Putten

Wat is er gemakkelijker dan een asbus annoniem uit te strooien tussen de bloemen op een bestaand graf van een familielid. Men bespaart hiermee huur- en onderhoudskosten.
Op ons kerkhof heeft dit plaatsgevonden.
Hoe kan hiertegen worden opgetreden??

Antwoord:

Sat Jul 14 23:02:24 2001

Geachte heer,

Het lijkt inderdaad makkelijk om as uit te strooien op een bestaand graf van een familielid.

Hoe kan hiertegen worden opgetreden? Dat kan alleen, wanneer het verboden is. Als het niet verboden is, kan er niet worden opgetreden. Dat lijkt mij logisch. Het moet verboden zijn in het reglement van uw kerkhof. En, het moet een niet toegestane plek zijn in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van uw gemeente.
Dat laatste moet ik even toelichten. Sinds 1998 is de verstrooiing van as in principe vrij. Echter, gemeenten kunnen de verstrooiing reguleren in hun lokale wetgeving. Dat gebeurt gewoonlijk in de APV.
Het klinkt op het eerste gezicht wat gek, maar kerkhoven zijn in de regel (althans in het model dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan alle gemeenten als voorbeeld geeft) tot verboden gebied benoemd. Net als bijvoorbeeld een afvalstortplaats (want dat is niet piƫteitvol genoeg) of een kinderspeeltuin (dat vinden we meestal ook minder geslaagd). De kerkhoven zijn er buiten gehouden, omdat die meestal hun eigen regelingen (en zo kom ik weer op uw reglement) hebben. Als het in het beheersreglement van uw kerkhof niet is toegestaan, is het dus verboden.

Er kan dan tegen worden opgetreden door aangifte te doen bij de politie. Want overtreding van die bepalingen in de APV is gewoonlijk strafbaar gesteld. Omdat verstrooid is op een familiegraf, ligt het voor de hand om een link te leggen met die familie en een overlijden in familiekring in de afgelopen tijd.
Ook bekend is, of een overledene is gecremeerd. Bekend is ook, aan wie het crematorium de asbus heeft meegegeven. Dat is een gegeven dat een crematorium (op grond van de wet en artikel 10 van het Besluit op de lijkbezorging) moet administreren en dat gegeven is openbaar; dat wil zeggen op te vragen door iedereen. Dus zowel door u en zeker door de politie. Je hoeft met deze gegevens in het achterhoofd geen grote Sherlock Holmes te zijn om te achterhalen wiens as is verstrooid en wie de asbus heeft gehad.

Nu valt het gebeurde niet meer terug te draaien. Je kunt moeilijk die uitgestrooide as weer in een potje doen, als het een keer geregend heeft. Maar tegen de overtreder kan proces verbaal worden opgemaakt.
En, wat zeker zo belangrijk is, het feit dat dit is gebeurd en dat de politie optreedt, kan in de krant. Dat soort publiciteit weerhoudt anderen van dit soort eigengereide illegale acties. En daar gaat het dan om.

Het is de vraag of uw kerkhofbestuur zo ver wil gaan om aangifte te doen en de zaak openbaar te maken openbaarmaking 'dwingt' de politie ook om de zaak niet in de doofpot te stoppen en niet serieus te nemen). Dat is natuurlijk vervelend. De illegale strooier kan best heel nobele bedoelingen hebben gehad.
Maar aan de andere kant, als u wilt dat dit soort dingen niet voortdurend gebeurt, dan moet u er wel tegen optreden en zeker niet de eerste de beste keer tolereren. Want na precendenten kunt u later nooit meer optreden.

Laat u me nog eens weten wat er van geworden is?

mr W.G.H.M. van der Putten

14 juli 2001

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >