Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

As heeft jaar gestaan alvorens te verstrooien; mag dat?


2 oktober 2006

Vraag nummer: 4537  (oude nummer: 8373)

Geachte heer van der Putten,

Gaarne leg ik U het volgende voor:

Eind mei vorig jaar overleed mijn schoonvader. Monuta uitvaartonderneming vroeg ons of wij bij de asverstrooiing aanwezig wilden zijn en zo ja dan moesten wij dit binnen 3 weken kenbaar maken. Nabestaanden wensten hier geen gebruik van te maken en namen aan dat de verstrooiing zonder hen op korte termijn na de crematie zou plaatsvinden.

Op 14 augustus van dit jaar ontvingen wij een factuur van de gemeente Alphen aan den Rijn dat de kosten van de verstrooiing op grond van Hoofdstuk 5, 5. 13 van de Verordening begrafenisrechten 2004 132,00 euro bedragen. Het was niet de factuur die ons schokte, wel het feit dat de as van de overledene nog een jaar op de begraafplaats had gestaan. Wij namen contact op met Monuta, die ons adviseerde contact op te nemen met de beheerder van de gemeentelijke begraafplaats. Deze vertelde mij dat er fouten waren gemaakt, dat e.e.a. te lang had geduurd en bood tevens zijn excuses aan. Hij zou intern met de gemeente contact opnemen en mij terugbellen, waarna ik op dat moment heb besloten geen bezwaarschrift in te dienen. Betrokkene heeft echter nooit teruggebeld.

Afgelopen vrijdag ontving ik de aanmaning van de gemeente en ik weet nu niet meer hoe verder te handelen.

Laat ik duidelijk zijn: Het gaat er mij niet om onder de factuur uit te komen, echter de beheerder wekte bij mij de stellige indruk op dat er fouten waren gemaakt en in dat geval zou de rekening niet terecht zijn.

Mijn vraag is tweeledig en zal U duidelijk zijn: 1. Is er een wettelijke termijn waarbinnen de as moet zijn verstrooid en 2. Kunt U mij adviseren hoe verder te handelen?

Met vriendelijke groeten,

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Er is geen termijn waarbinnen as moet zijn verstrooid. En als u geen duidelijke opdracht ergens voor gegeven hebt, maar slechts een aantal dingen hebt aangenomen, kunt u ook niemand ergens op aanspreken, lijkt mij. Als het de bedoeling was dat de as verstrooid werd, dan kan nu worden geconstateerd dat het gebeurd is. Wat aan de late kant misschien, maar er was geen wettelijke of contractuele verplichting om het anders te doen.

Ik zie geen mogelijkheid of gegronde reden voor klachten. U had ook eerder zelf kunnen informeren of het uitgevoerd was.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >