Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verlengingstermijn grafrechten


13 december 2012

Vraag nummer: 33028

Geachte heer Van der Putten,

Ik had een vraag met betrekking tot verlenging van grafrechten. Sinds 2011 staat in onze beheersverordening opgenomen:
Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde recht op een particulier graf wordt op aanvraag van de rechthebbende verlengd met een termijn van twintig jaar, mits de aanvraag vóór het verstrijken van de lopende termijn wordt ingediend. Burgemeester en wethouders schrijven de rechthebbende of diens nabestaanden uiterlijk één jaar voor het verlopen van de huidige rechten op een graf aan om te wijzen op de mogelijkheden en kosten van verlengen van de grafrechten. Indien deze aanschrijving pas plaats vindt na het verlopen van de rechten op het graf, wordt de termijn verlengd met de tijd die nodig is om de rechthebbende aan te schrijven. (art 14 lid 2)

Nu hebben wij de vraag of een korte periode ook kan? In de wet lezen we in art 28 ‘niet korter dan 5 en niet langer dan 20 jaar ‘ en de model-beheersverordening spreekt over ‘of’ in artikel 15.

Wij hebben in het verleden gekozen voor de ruime termijn omdat veel mensen dit wensten. Maar ook was niet duidelijk of meerdere termijnen ook zijn toegestaan. Een zo lang mogelijk verlengingstermijn geldt nog steeds voor de grote meerderheid, maar niet voor iedereen. Vandaar deze vraag.

Ik ben u zeer erkentelijk voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer,

Als uw verordening en met name de heffingsverordening geen andere termijn van verlenging kent dan 20 jaar, is dat - op dit moment - de enige optie. Zowel voor de gemeente als voor de rechthebbende.

Zeker zijn meerdere termijnen bij wijze van keuze aan rechthebbenden toegestaan, binnen de range van 5 en 20 jaar. Maar men moet het dan ook wel zo in de verordeningen regelen, anders kan het niet. Het
probleem zit vooral in het fiscale aspect; men mag geen aanslagen opleggen voor termijnen en kosten die niet in een verordening staan.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Zoals: wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >