Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Sieraden retour na opgraving


6 november 2019

Vraag nummer: 59148

Beste mr Van der Putten,

Wij gaan volgend jaar diverse graven verwijderen op onze begraafplaats. Nu is er een verzoek van de nabestaanden gekomen om de sieraden van de overledene te retourneren. Formeel gezien zijn de sieraden eigendom van de houder van de begraafplaats en ik weet dat het vaak zoeken is naar een speld in een hooiberg en persoonlijk vind ik het ook niet echt ethisch verantwoord, de sieraden horen mij inziens bij de stoffelijke resten van de overledene te blijven als die in het verzamelgraf worden geplaatst (mocht er überhaupt een sieraad terug gevonden worden. Ik wil echter uitsluiten dat ik iets over het hoofd zie als ik een antwoord naar de familie moet formuleren. Heeft u nog aanvullend advies?
Bij voorbaat dank.

Vriendelijke groeten René

Antwoord:

Geachte heer,

Ik heb geen aanvullend advies. Ik ben het met u eens.

Ik heb twee dagen geleden een vergelijkbare vraag, nummer 59130, van een familie behandeld. Mijn overwegingen in dat antwoord gelden hier natuurlijk ook.

Kort gezegd: het zoeken naar sieraden in een graf is heel moeilijk uitvoerbaar. Maar niemand kan ergens rechten op doen gelden. De familie heeft destijds afstand gedaan van eventuele sieraden. Het is ook maar de vraag of er sieraden mee begraven zijn; misschien zijn ze afgenomen voor het sluiten van de kist, of alsnog later verwijderd door dochter A die niet wilde dat dochter B dit wist. En waarom zou de begraafplaatshouder sieraden geven aan kleinkind C en niet aan kleinkinderen D en E?

Mij lijkt dat u praktisch zou kunnen handelen. Als u inderdaad sieraden tegenkomt, zou u ze kunnen geven aan de mensen die er naar vroegen. Maar als u ze niet toevallig tegenkomt, zou ik er niet naar gaan zoeken, want het tijdsbeslag is daarvoor te groot en de kans op succes te klein.

Wellicht ten overvloede: over eventuele afgifte mag alleen de begraafplaatshouder beslissen en niet de persoon die de opgraving uitvoert.

Zie ook mijn antwoorden op vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Sieraden en andere grafgiften'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP (voor gemeenten)

De financiële kant van de lijkbezorging roept voor de houders van gemeentelijke begraafplaatsen vaak vragen op. Van den Bosch & Partners organiseert daarom samen met mr. Willem van der Putten op 23 januari 2020 een speciale themamiddag rondom de financiën van de gemeentelijke begraafplaats. De organisatie is in handen van de Academie Lokale Belastingen.

Vanuit de fiscale kant zal mr. Edwin Borghols, vennoot bij Van den Bosch & Partners, de belangrijke fiscale aspecten van de begraafplaats behandelen. Willem van der Putten zal vanuit zijn grote ervaring andere financiële aspecten voor zijn rekening nemen. Daarbij komen aan de orde vragen als:
• Hoe hoog mogen de lijkbezorgingsrechten worden vastgesteld?
• Moet er onderscheid worden gemaakt tussen grafrechten en onderhoudsrechten?
• Kunnen er verschillende soorten onderhoudsrechten worden vastgesteld?
• Kan er verschil in onderhoudsrechten worden gemaakt tussen algemene en particuliere graven?
• Kunnen er nieuwe rechten worden opgelegd aan bestaande graven met oude contracten?
• Maakt het verschil of graven liggen op een begraafplaats die oorspronkelijk een kerkelijke begraafplaats was?
• Kan er onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen grafmonumenten of graven op verschillende grafvakken?
• Voor welke diensten kunnen er rechten worden geheven? Kan men bijvoorbeeld rechten heffen voor een opgraving, als de uitvoering bij een extern bedrijf ligt, dat een eigen rekening indient?
• Kunnen er afkoopsommen voor het recht op een graf of voor 20 jaar onderhoud geheel in de exploitatie worden opgenomen?
• Kunnen er verschillende rechten worden geheven voor graven met twee of meer overblijfselen?
• Hoe kan grafonderhoud op de langere termijn het beste worden bekostigd?
• Kunnen de kosten van graven die eeuwigdurend zijn afgekocht nog worden meegenomen in de exploitatie?

De eerste themamiddag is gehouden op 31 oktober 2019. Deze is succesvol verlopen. De evaluaties waren zonder uitzondering lovend.

Er komt dus een nieuwe mogelijkheid op donderdag 23 januari 2020 in Utrecht. Deze keer zijn net als in oktober 35 plaatsen beschikbaar. Op 5 november waren er al 22 aanmeldingen. Wacht dus niet te lang, als u belangstelling hebt.
Zie https://www.lokbel.nl/cursus/themamiddag-financien-van-de-begraafplaats.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE